Význam Životní styl
Co znamená slovo Životní styl? Zde naleznete 2 významů slova Životní styl. Můžete také přidat význam slova Životní styl sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Životní styl


Zpùsob života jednotlivce, skupiny osob nebo sociální skupiny (rodina) charakteristický hmotnými i nehmotnými podmínkami existence,metodami a podmínkami práce, povahou zdrojù, formami bydlení, chováním v urèitých situacích a rolích, sociálními vztahy, preferencemi, žebøíèkem hodnot, formou spotøeby zboží a služeb, zpùsobem trávení volného èasu, vzt [..]
Zdroj: stavimedum.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Životní styl


Zpùsob života jednotlivce, skupiny osob nebo sociální skupiny (rodina) charakteristický hmotnými i nehmotnými podmínkami existence,metodami a podmínkami práce, povahou zdrojù, formami bydlení, chováním v urèitých situacích a rolích, sociálními vztahy, preferencemi, žebøíèkem hodnot, formou spotøeby zboží a služeb, zpùsobem trávení volného èasu, vzt [..]
Zdroj: stavebni-provoz.moxo.cz
<< Žádost o stavební povolení Akumulace tepla >>