Význam èasová hodnota
Co znamená slovo èasová hodnota? Zde naleznete 5 významů slova èasová hodnota. Můžete také přidat význam slova èasová hodnota sami

1

0   0

èasová hodnota


U opcí je to "spekulativní hodnota" èasu, který zbývá do vypršení platnosti opce.
Zdroj: financni.webz.cz

2

0   0

èasová hodnota


Cena vìci snížená o èástku odpovídající stupni opotøebení nebo nìjakého znehodnocení (napø. cena bezprostøednì pøed pojistnou událostí).
Zdroj: vysokyurok.cz

3

0   0

èasová hodnota


Nová cena vìci snížená o èástku odpovídající stupni opotøebení nebo jiného znehodnocení, tzn. cena, kterou mìla vìc bezprostøednì pøed pojistnou událostí.
Zdroj: inclaim.cz

4

0   0

èasová hodnota


Nová cena vìci snížená o èástku odpovídající stupni opotøebení nebo jiného znehodnocení, tzn. cena, kterou mìla vìc bezprostøednì pøed pojistnou událostí.
Zdroj: satum.cz

5

0   0

èasová hodnota


Nová cena vìci snížená o èástku odpovídající stupni opotøebení nebo jiného znehodnocení, tzn. cena, kterou mìla vìc bezprostøednì pøed pojistnou událostí.
Zdroj: satum.sk

Přidat význam slova èasová hodnota
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< cílová èástka daòový základ >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam