Význam øasy
Co znamená slovo øasy? Zde naleznete 2 významů slova øasy. Můžete také přidat význam slova øasy sami

1

0   0

øasy


souhrnný název pro jaderné, autotrofní, jednobunìèné i mnohobunìèné (vláknité, pletivné) nižší rostliny
Zdroj: labo.cz

2

0   0

øasy


vodní rostliny, které se velmi rychle množí a mají znaènou výživovou hodnotu, mnohé z nich slouží jako potrava pro živoèichy a nìkteré se tìží k prùmyslovému zpracování øeèišt [..]
Zdroj: geografie.unas.cz

Přidat význam slova øasy
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Rubisco saprofyt >>