Význam Škodlivý kód
Co znamená slovo Škodlivý kód? Zde naleznete 4 významů slova Škodlivý kód. Můžete také přidat význam slova Škodlivý kód sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Škodlivý kód


chybný datový formát doručeného dokumentu v digitální podobě, počítačový program doručeného dokumentu v digitální podobě způsobilý přivodit škodu na programovém vybavení původce, počítačový program doručeného dokumentu v digitální podobě způsobilý poškodit původce zneužitím informací. Pokud je škodlivý kód zjištěn, dokument v digitální podobě, kter [..]
Zdroj: vychodoceskearchivy.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Škodlivý kód


Odvozeno od slov „malicious software“. Software, jehož cílem je poškodit systémy nebo data, narušit soukromí, ukrást informace nebo bez svolení proniknout do počítače. Zahrnuje viry
Zdroj: cz.norton.com

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Škodlivý kód


je počítačový program alebo jeho časť ktorá spôsobuje v počítači škodu. Napríklad mazanie súborov, odosielanie cistlivých dát bez vedomia užívateľa, využívanie počítača na iné účely ako je ur [..]
Zdroj: pcsluzba.sk

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Škodlivý kód


je počítačový program alebo jeho časť ktorá spôsobuje v počítači škodu. Napríklad mazanie súborov, odosielanie cistlivých dát bez vedomia užívateľa, využívanie počítača na iné účely ako je určený a be [..]
Zdroj: druhatema.meu.zoznam.sk

<< Šifrování Sociální inženýrství >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam