Význam ADIKTOLOGIE
Co znamená slovo ADIKTOLOGIE? Zde naleznete 5 významů slova ADIKTOLOGIE. Můžete také přidat význam slova ADIKTOLOGIE sami

1

2   1

ADIKTOLOGIE


Obor èi odborná disciplina zabývající se zneužíváním drog, drogovými závislostmi a odbornou pomocí osobám a skupinám, které jsou drogami ohroženy. Mùže mít èistì medicínský nebo mezioborový charakter. Pojem se vyskytuje v názvech odborných spoleèností, knih a èasopisù. V ÈR vychází od r. 2001 odborný èasopis ADIKT [..]
Zdroj: drogy-info.cz

2

1   0

ADIKTOLOGIE


Vìda zabývající se nepøirozenou, chorobnou závislostí èlovìka.
Zdroj: marxismus.cz

3

1   0

ADIKTOLOGIE


Adiktologie (z anglického názvu addictology) je věda, zabývající se závislostmi, jejich prevencí, původem, léčbou, výzkumem, poradenstvím a jinými souvislostmi. V užším pojetí se zab [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

4

0   0

ADIKTOLOGIE


Obor èi odborná disciplina zabývající se zneužíváním drog,  drogovými závislostmi a odbornou pomocí osobám a skupinám, které jsou drogami ohroženy. Mùže mít èistì medicínský nebo mezioborový charakter. Pojem se vyskytuje v názvech odborných spoleèností, knih a èasopisù. V ÈR vychází od r.2001 odborný èa [..]
Zdroj: kverek.webpark.cz

5

0   1

ADIKTOLOGIE


vìda zabývající se etiologií, prevencí, léèbou a výzkumem závislostí
Zdroj: islo.cz


Přidat význam slova ADIKTOLOGIE
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< ABSTINENÈNÍ SYNDROM ADVERZNÍ REAKCE >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam