Význam API
Co znamená slovo API? Zde naleznete 18 významů slova API. Můžete také přidat význam slova API sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

API


Application programming interface | Associated press international | Active pharmaceutical ingredient | American petroleum institute | Alphabet phonétique international
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

API


Application Program Interface - rozhraní k softwarové aplikaci. Jde o množinu pøíkazù a datových struktur, prostøednictvím kterých je možno s aplikací komunikovat nebo ji ovládat.
Zdroj: labo.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

API


Application Programming Interface - programátorské rozhraní pro øízení dané aplikace. Vìtšinou ve formì knihoven, podprogramù a doprovodné dokumentace.
Zdroj: cadcam.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

API


Application programming interface - rozhraní pro programování aplikací. Jedná se o procedury, funkce, knihovny atp., které využívají programátoři při tvorbě programu. Jedná se o určitý způsob standard [..]
Zdroj: svethardware.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

API


API (Application Programmers Interface) je programátorské rozhraní k nějaké softwarové/hardwarové entitě. Zpravidla bývá implementováno pomocí množiny prototypů funkcí, abstraktní třídy nebo přímo roz [..]
Zdroj: abclinuxu.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

API


Application Programming Interface - programátorské rozhraní pro øízení dané aplikace. Vìtšinou ve formì knihoven, podprogramù a doprovodné dokumentace.
Zdroj: cadforum.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

API


Application Program(ming) Interface
Zdroj: root.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

API


Zkratka označuje rozhraní pro programování a komunikaci softwarových aplikací. Termín API se obvykle používá v oblasti softwarového inženýrství. Jedná se o skupinu procedur, tříd a funkcí nějaké knihovny... více
Zdroj: raynet.cz (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

API


API umožňuje přístup k Betfairu/Betdaqu bez použití webového rozhraní pomocí souboru protokolů a funkcí. Díky API rozhraní fungují všechny aplikace.
Zdroj: chrtba.com (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

API


pokud váš programátor je spokojený se svou prací, může jí vytvořit tzv. API (Application Interface). Zkráceně jde o přípojný bod u jeho programu, na který se mohou „napíchnout“ jeho kolegové programátoři, pochválit jeho práci a nějak ji zneužít i ve svém projektu. Součástí API musí být dokumentace, jak se používá. Typické příklady: Google Maps napo [..]
Zdroj: kurzor.net (offline)

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

API


API (Application Programmers Interface) je definované rozhraní pro efektivní programování aplikací.
Zdroj: optimal-marketing.cz

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

API


Application Programming Interface, rozhraní pro programování aplikací
Zdroj: morosystems.cz (offline)

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

API


Z anglického Application Programming Interface (rozhranie pre programovanie aplikácií). Tento termín je používaný v programovaní. Ide o zbierku funkcií a tried (ale aj iných programov), ktoré určujú a [..]
Zdroj: mailissimo.sk

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

API


API API (zkratka Application Programming Interface) je specifikace, která slouží jako prostředník pro vzájemnou komunikaci softwarových komponentů. API může obsahovat specifikace například pro strutur [..]
Zdroj: hosting.blueboard.cz

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

API


Označení pro rozhraní v programování aplikací a webových prezentací. API je většinou uzavřený celek služeb (metody, funkce, objekty apod...) poskytující specifickou funkčnost či poskytující přístup ke specifickému objektu (databáze, jiná aplikace, souborový systém apod...). V kontextu webových aplikací se mohou vyskytovat dvě varianty API. Vnitřní [..]
Zdroj: redakcni-system.cz (offline)

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

API


An API is the specific method an application program uses to make requests of an operating system or another application program.
Zdroj: old.zyxel.cz (offline)

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

API


API (zkratka pro Application Programming Interface) označuje v informatice rozhraní pro programování aplikací. Tento termín používá softwarové inženýrství. Jde o sbírku procedur, funkcí, tříd či proto [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

API


API je zkratka s různými významy: Rozhraní pro programování aplikací (anglicky application programming interface) Mezinárodní fonetická abeceda (francouzsky Alphabet phonétique international) Aktivní [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< medicina trn >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam