Význam AUX
Co znamená slovo AUX? Zde naleznete 3 významů slova AUX. Můžete také přidat význam slova AUX sami

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

AUX


Vstup nebo výstup, pomocí něhož se směřuje signál do dalších zařízení nebo do kontrolních výstupů.
Zdroj: proton.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

AUX


Auxiliary (pomocný)
Zdroj: labo.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

AUX


AUX - zkratka pro "auxiliary cable" or "auxiliary connector". Auxiliary znamená anglicky "pomocný" èi "pøídavný". Zkratka AUX se zpravidla vyskytuje jako oznaèení vstupního konektoru pro pøipojení ext [..]
Zdroj: it-slovnik.cz

<< autotrofní organismy BAC >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam