Význam Absentér
Co znamená slovo Absentér? Zde naleznete 2 významů slova Absentér. Můžete také přidat význam slova Absentér sami

1

0   0

Absentér


r Bummelant, r Schwänzer, r Drückeberger
Zdroj: pamprofi.cz

2

0   0

Absentér


kdo je èasto bezdùvodnì nepøítomen v práci
Zdroj: islo.cz

Přidat význam slova Absentér
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< ZVÍØETNÍK Analýza pracovního místa >>