Význam Absolutno
Co znamená slovo Absolutno? Zde naleznete 2 významů slova Absolutno. Můžete také přidat význam slova Absolutno sami

1

0   0

Absolutno


Nevìdecká pøedstava o vìèném, nièím nepodmínìném subjektu, nepodléhajícím vývoji, který naopak sám vývoj ostatního urèuje. Je základem každého idealismu, a má podobu boha, du [..]
Zdroj: marxismus.cz

2

0   0

Absolutno


co existuje samo sebou a zapøíèiòuje vše ostatní; bezpodmíneèné,nekoneèné, neomezené, dokonalé a bezvztažné bytí
Zdroj: islo.cz

Přidat význam slova Absolutno
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Absolutizace Abstraktní umìní >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam