Význam Absorpční kapacita
Co znamená slovo Absorpční kapacita? Zde naleznete 5 významů slova Absorpční kapacita. Můžete také přidat význam slova Absorpční kapacita sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Absorpční kapacita


5. března 2009: Absorpční kapacita vyjadřuje míru schopnosti státu využít prostředky poskytované z fondů EU. Tento problém má řadu aspektů, především je to: 1. administrativní kapacita, tj. schopnost řídit programy hrazené z fondů ... číst více...
Zdroj: strukturalni-fondy.cz (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Absorpční kapacita


Absorpční kapacita vyjadřuje míru schopnosti státu využít prostředky poskytované z fondů EU. Tento problém má řadu aspektů, především je to: 1. administrativní kapacita, tj. schopnost řídit programy hrazené z fondů EU v souladu s příslušnými pravidly a předpisy EU, 2. spolufinancování, tj. schopnost spolufinancovat projekty z domácích veřejných zdr [..]
Zdroj: jihovychod.cz (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Absorpční kapacita


Míra efektivního využití objemu finančních prostředků, které byly alokovány na operační program. Podpora absorpční kapacity znamená zajistit hladký a efektivní průběh čerpání pomoci z fondů EU prostřednictvím podpory tvorby projektů a kapacit na jejich přípravu, realizaci a administraci, a to zejména na straně žadatelů a příjemců, přičemž tyto proj [..]
Zdroj: nuts2severozapad.cz (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Absorpční kapacita


Absorpční kapacita vyjadřuje míru schopnosti státu využít prostředky poskytované z fondů Evropské unie.
Zdroj: osf-mvcr.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Absorpční kapacita


Míra schopnosti státu využít prostředky poskytované z fondů Evropské unie – tzn. řídit programy hrazené z fondů EU (administrativní kapacita), spolufinancovat projekty z domácích veřejných zdrojů (asp [..]
Zdroj: enovation.cz





<< Brownfield Adicionalita >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam