Význam Absurdita
Co znamená slovo Absurdita? Zde naleznete 3 významů slova Absurdita. Můžete také přidat význam slova Absurdita sami

1

0   0

Absurdita


Protismyslnost, vnitøní spornost, to co odporuje logickým zákonùm, nesmysl. V nìkterých idealistických filozofiích, napø. v existencialismu, byla povýšena na atribut lidské existence ve s [..]
Zdroj: marxismus.cz

2

0   0

Absurdita


protismyslnost, nesmyslnost,vnitøní spornost, rozpornost lidské existence, absurdnost
Zdroj: islo.cz

3

0   0

Absurdita


Absurdní (z lat. ab-surdus, nelibozvučný, nesmyslný) označuje původně věci, které „neladí“ a nedávají smysl - absurdity. Odtud v literatuře a filosofii 20. století pojem absurdno jak [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova Absurdita
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Abstraktní umìní Adjunkt >>