Význam Administrativa
Co znamená slovo Administrativa? Zde naleznete 3 významů slova Administrativa. Můžete také přidat význam slova Administrativa sami

1

1   1

Administrativa


Administrativa je souhrn pomocných rutinních kancelářských činností, které mají zabezpečit chod určitého pracovního týmu/úřadu. Jedná se o činnosti, které mají vztah k evidenci. P [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

2

0   1

Administrativa


Oznaèení pro správu. Pojem je pou¾íván jako synonymum veøejné správy, dále k oznaèení pomocných kanceláøských prací (evidence, podávání informací, statistiky) a èinností, jejich [..]
Zdroj: datoveschranky.info

3

0   1

Administrativa


správa, správní složka,úøady; v USA oznaèení úøadu prezidenta a vlády
Zdroj: islo.cz

Přidat význam slova Administrativa
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Zánět spojivek Autorizovaná konverze dokumentù >>