Význam Agroekosystém
Co znamená slovo Agroekosystém? Zde naleznete 3 významů slova Agroekosystém. Můžete také přidat význam slova Agroekosystém sami

1

2   0

Agroekosystém


Soubor hospodářsky významných
organismů spolu s jejich neživým
prostředím
• Je za účelem maximalizace skliditelného
podílu produkce udržován v raném stádiu
vývoje společenstva
anonym - 26. března 2021

2

0   0

Agroekosystém


funkèná jednotka agrobiocenózy vyznaèujúca sa ve¾kou labilitou. Je nároèná na dodatkovú energiu a agrotechniku.
Zdroj: gep.szm.com

3

0   0

Agroekosystém


umělý, labilní, ekosystém,který trvá dokud je udržován neustálými agrotechnickými zásahy. Agrosystémy bývají velmi jednoduché,
Zdroj: goniatit.cz

Přidat význam slova Agroekosystém
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Acidifikácia Agrochemikálie >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam