Význam Akceptace
Co znamená slovo Akceptace? Zde naleznete 22 významů slova Akceptace. Můžete také přidat význam slova Akceptace sami

1

1   0

Akceptace


pøijetí, uznání, akcept
Zdroj: islo.cz

2

0   0

Akceptace


Přijetí (návrhu). Například u cizí směnky se tímto aktem stává akceptant cizí směnky přímým dlužníkem.
Zdroj: zalozit-firmu.cz

3

0   0

Akceptace


Uznání návrhu pojistníka na uzavření pojistné smlouvy za platný, pokud splňuje formální náležitosti a podmínky stanovené pro daný druh pojištění ve smyslu pojistného rizika.
Zdroj: optimalizace-financi.cz

4

0   0

Akceptace


přijetí návrhu, např. pojistné smlouvy
Zdroj: activum.cz

5

0   0

Akceptace


Přijetí návrhu, např. pojistné smlouvy.
Zdroj: brokervision.cz

6

0   0

Akceptace


uznání návrhu pojistné smlouvy za platný, pokud splňuje podmínky stanovené pro daný druh pojištění
Zdroj: financeproradost.cz

7

0   0

Akceptace


uznání návrhu pojistné smlouvy za platný, splňuje-li podmínky stanovené pro daný druh pojištění.
Zdroj: klikpojisteni.cz

8

0   0

Akceptace


je přijetí návrhu na uzavření pojistné smlouvy. Přijetí návrhu se může stát buď včasným prohlášením učiněným osobou, které byl návrh určen, nebo jiným včasným jednáním (na [..]
Zdroj: maximapojistovna.cz

9

0   0

Akceptace


Uznání návrhu pojistníka na uzavření pojistné smlouvy za platný, pokud splňuje formální náležitosti a podmínky stanovené pro daný druh pojištění ve smyslu pojistného rizika.
Zdroj: metlife.cz

10

0   0

Akceptace


uznání návrhu pojistné smlouvy za platný, pokud splòuje podmínky stanovené pro daný druh poji¹tìní
Zdroj: top-pojisteni.cz

11

0   0

Akceptace


Přijetí, souhlas, např.směnky nebo smlouvy.
Zdroj: usetritnadanich.cz

12

0   0

Akceptace


jedná se o přijetí návrhu na uzavření pojistné smlouvy. Přijetí návrhu může být buď včasným prohlášením osoby, které byl návrh učiněn, nebo jiným včasným jednáním – např. zaplacením sjednaného pojistného. Smlouva je následně uzavřena okamžikem, kdy přijetí návrhu na uzavření smlouvy nabývá účinnosti.
Zdroj: aquelcredit.cz

13

0   0

Akceptace


potvrzení formální úplnosti a pøijatelnosti žádosti (projektu), umožòuje postoupení žádosti v procesu administrace k vìcnému hodnocení žádosti (projektu);
Zdroj: opzp.cz

14

0   0

Akceptace


pøijímání, kladný vztah (napø.k dítìti)
Zdroj: pppbruntal.cz

15

0   0

Akceptace


Akceptace je uznání návrhu pojistné smlouvy za platný, pokud splňuje podmínky stanovené pro daný druh pojištění.
Zdroj: ruceni.cz

16

0   0

Akceptace


přijetí; akt, kterým akceptant cizí směnky stává přímým dlužníkem V cizí směnce výstavce přikazuje směnečníkovi, aby zaplatil určitou částku. Směnečník akceptací směnky (pod [..]
Zdroj: business.center.cz

17

0   0

Akceptace


Přijetí souhlas  např.směnky nebo smlouvy.
Zdroj: uctovani.net

18

0   0

Akceptace


je přijetí návrhu na uzavření pojistné smlouvy. Přijetí návrhu se může stát buď…
Zdroj: pojistenihavarijni.net

19

0   0

Akceptace


uznání návrhu pojistné smlouvy za platný, splňuje-li podmínky stanovené pro daný druh pojištění.
Zdroj: salvepojisteni.cz

20

0   0

Akceptace


Pøijetí. Napøíklad u smìnky. Tímto aktem se stává akceptant cizí smìnky pøímým dlu¾níkem.
Zdroj: klo.cz

21

0   0

Akceptace


pøijímání, kladný vztah (napø.k dítìti)
Zdroj: help24.cz

22

0   0

Akceptace


Akceptace je obecně přijetí určitého návrhu. V právu obvykle označuje přijetí návrhu na uzavření smlouvy, specificky se však tento pojem používá při přijetí směnky cizí.
Zdroj: cs.wikipedia.org


Přidat význam slova Akceptace
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< zen Akcie >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam