Význam Akruální princip
Co znamená slovo Akruální princip? Zde naleznete 9 významů slova Akruální princip. Můžete také přidat význam slova Akruální princip sami

1

1   0

Akruální princip


Účetní princip, podle nějž jsou důsledky transakcí, či jiných událostí uznány v době, kdy nastaly (a nikoli v okamžiku, kdy jsou za ně přijaty či vydány peníze nebo jejich ekvivalen [..]
Zdroj: business.center.cz

2

0   0

Akruální princip


Účetní princip, který říká, že náklady a výnosy patří do období, se kterým věcně a časově souvisí. Není tedy podstatné, v jakém období dochází k reálnému pohybu peněz.
Zdroj: zalozit-firmu.cz

3

0   0

Akruální princip


Co je to akruální princip? Akruální princip (nebo také báze, koncept) je jedna ze základních účetních zásad, která říká, že účtování nákladů a výnosů patří do období, se kt [..]
Zdroj: az-data.cz

4

2   2

Akruální princip


Účetní zásada, která nám říká, abychom výnosy a náklady účtovali do období, s nímž věcně a časově souvisejí, a to bez ohledu na to, jestli došlo k reálnému toku peněz. Co to pro nás konkrétně znamená? Ukažme si to na příkladu: Představme si, že si pronajímáme kancelář a každý měsíc platíme nájem. Někdy s [..]
Zdroj: afinea.cz

5

0   0

Akruální princip


Účetní princip, podle nehož jsou důsledky transakcí uznány v době, se kterou časově a věcně souvisí. 
Zdroj: podnikejsnadno.cz

6

0   0

Akruální princip


Jedna ze základních účetních zásad, která říká, že účtování nákladů a výnosů patří do období, se kterým věcně a časově souvisí, aniž by bylo bráno v úvahu, kdy došlo ke [..]
Zdroj: profitas.cz

7

0   0

Akruální princip


(Accrual Basis, Accrual Accounting) Jedna ze základních účetních zásad, která říká, že účtování nákladů a výnosů patří do období, se kterým věcně a časově souvisí, aniž by bylo bráno v úvahu, kdy došlo ke reálnému pohybu peněz.
Zdroj: financialmarkets.cz

8

0   0

Akruální princip


Úèetní princip který øíká, ¾e náklady a výnosy patøí do období, se kterým vìcnì a èasovì souvisí. Nikoliv do období, kdy do¹lo k reálnému pohybu penìz.
Zdroj: klo.cz

9

0   1

Akruální princip


Jedna ze základních účetních zásad, která říká, že účtování nákladů a výnosů patří do období, se kterým věcně a časově souvisí, aniž by bylo bráno v úvahu, kdy došlo ke reálnému pohybu peněz.
Zdroj: alka-mzdy.cz


Přidat význam slova Akruální princip
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Akreditace Aktiva >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam