Význam Amplituda
Co znamená slovo Amplituda? Zde naleznete 7 významů slova Amplituda. Můžete také přidat význam slova Amplituda sami

1

2   1

Amplituda


je maximální jednotka periodicky proměnné fyzikální veličiny, je to odchylka, rozdíl mezi minimem a maximem
Zdroj: tomatis-praha.cz

2

2   1

Amplituda


1. rozkmit, výchylka, odchylka; 2. maximální hodnota periodicky promìnné fyzikální velièiny; 3. rozdíl mezi minimem a maximem
Zdroj: islo.cz

3

1   1

Amplituda


výkmit, rozkyv, maximální výchylka, výška vlny, jinak také počet fotonů dané energie.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

4

1   1

Amplituda


rozkmit - velikost výchylky ze základního stavu u cyklického dìje (napø. výška sinusové vlny)
Zdroj: labo.cz

5

1   1

Amplituda


Také rozkmit. Aplituda označuje maximální hodnotu periodicky se měnící veličiny. Spolu s frekvencí a počáteční fází je jedním ze základních parametrů periodických dějů - je např [..]
Zdroj: stavebnikomunita.cz

6

0   1

Amplituda


Amplituda je maximální hodnota periodicky měnící se veličiny. Spolu s frekvencí/úhlovou frekvencí, počáteční fází a u vln též vlnovou délkou/vlnovým vektorem je amplituda jedním z [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

7

1   3

Amplituda


oznaèuje se tak výkyv èi rozpìtí teplot bìhem roku, mìsíce nebo dne andezit
Zdroj: geografie.unas.cz

Přidat význam slova Amplituda
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Alternativa Analogový >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam