Význam Anchor text
Co znamená slovo Anchor text? Zde naleznete 17 významů slova Anchor text. Můžete také přidat význam slova Anchor text sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Anchor text


Při budování odkazů nesmí být opomenut význam anchor textu, jedná se o viditelnou část hypertestového odkazu. Anchor textem je myšlen text na odkazující stránce, který je asociován s odkazem na váš web. Použijete-li v odkazu vhodná klíčová slova, můžete tak významně ovlivnit pozici vašeho webu ve vyhledávačích pro tyto klíčová slova. [..]
Zdroj: ondesign.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Anchor text


Anchor text (česky textová kotva) je onen podtrhnutý  t ext odkazu. Je to jedno z míst ovlivnění váhy webu v algoritmu vyhledávače.
Zdroj: danielberanek.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Anchor text


slovo nebo slova na webové stránce
Zdroj: cevelova.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Anchor text


Při budování odkazů nesmí být opomenut význam anchor textu, jedná se o viditelnou část hypertestového odkazu. Anchor textem je myšlen text na odkazující stránce, který je asociován s odkazem na váš we [..]
Zdroj: netsign.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Anchor text


Viditelný text u odkazu na jinou stránku
Zdroj: advin.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Anchor text


Anchor text je text (tj. slovo či několik slov tedy sousloví, fráze), který tvoří samotný odkaz (hyperlink, tedy aktivní link na odkazovanou stránku).
Zdroj: for-future.eu

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Anchor text


Anchor text je text, který odkazuje na určitou webovou stránku. Kde se anchor text používá? Klasický hypertextový odkaz může vypadat takto www.shopynamiru.cz. Pokud ale nechcete psát celou adresu, sta [..]
Zdroj: shoptet.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Anchor text


je takový text, který je vždy viditelný a lze na něj kliknout, je umístěn v hyperlinku
Zdroj: mladypodnikatel.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Anchor text


Při budování odkazů nesmí být opomenut význam anchor textu, jedná se o viditelnou část hypertextového odkazu. Anchor textem je myšlen text na odkazující stránce, který je asociován s odkazem na váš web. Použijete-li v odkazu vhodná klíčová slova, můžete tak významně ovlivnit pozici vašeho webu ve vyhledávačích pro tyto klíčová slova. Pro lepší poch [..]
Zdroj: artemis-webdesign.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Anchor text


Termínem anchor text (text odkazu) se označuje viditelná část hypertextového odkazu. Jednoduše řečeno, jde o úsek textu na internetové stránce, na který je možné kliknout a následně přejít na určenou stránku. Bývá vizuálně zvýrazně [..]
Zdroj: comerto.com

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Anchor text


slovo nebo slova na webové stránce, která jsou prokliknutelná a tvoří odkaz.
Zdroj: facebook-stranka.cz

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Anchor text


Text v odkazu, který směřuje na jinou stránku uvnitř webu či ven na jiné stránky. Má určitou váhu pro správné budování sítě zpětných odkazů (linkbuilding), i pro správné vnitřní provázání webu. V anch [..]
Zdroj: feedit.cz

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Anchor text


Termínem anchor text rozumíme viditelný text odkazu, který vede na jinou webovou stránku.
Zdroj: optimal-marketing.cz

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Anchor text


Viditelný text odkazu.
Zdroj: seoslovnik.info

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Anchor text


viditelný text u odkazu na jinou stránku
Zdroj: webstranky.cz

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Anchor text


Takto se oznaèuje text odkazu, tedy jeho viditelná èást. Jedná se o úsek textu na webu, na nìjž lze kliknout a pøejít na jinou stránku.
Zdroj: optimato.cz

17

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Anchor text


Text, který je mezi párovou HTML značkou , a kterému se zobecněně říká textový odkaz.
Zdroj: czmi.cz

<< Agramatismus Backlink >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam