Význam Anekdota
Co znamená slovo Anekdota? Zde naleznete 3 významů slova Anekdota. Můžete také přidat význam slova Anekdota sami

1

3   0

Anekdota


Krátké vtipné vyprávìní zesmìšòující urèitou stránku souèasného života lidí. Kdyby èásteènì neodráželo realitu, nikdo by se mu nesmál; kdyby se jí zabývalo komplexnì, nikdo [..]
Zdroj: marxismus.cz

2

1   0

Anekdota


vtip; krátké vtipné vyprávìní s pøekvapivou pointou
Zdroj: islo.cz

3

0   0

Anekdota


Vtip, anekdota, popřípadě fór, je krátké vyprávění, jehož účelem je pobavit příjemce (posluchače či čtenáře). Obvykle je založen na dvojznačnosti, absurditě nebo paradoxu, je str [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova Anekdota
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Androcentrismus Anexe >>