Význam Antika
Co znamená slovo Antika? Zde naleznete 4 významů slova Antika. Můžete také přidat význam slova Antika sami

1

2   0

Antika


Období starovìku od rané øecké civilizace do rozpadu øíše øímské. Je to spolupùsobení øecké a øímské otrokáøské civilizace, které položily základy evropské kultury.
Zdroj: marxismus.cz

2

2   0

Antika


Termín starověk označuje v dějepisectví historické období vzniku a rozvoje prvních civilizací na Středním východě, v oblasti Středomoří a v jižní a východní Asii. Časově lze tuto [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

3

2   0

Antika


Termín starověk označuje v dějepisectví historické období vzniku a rozvoje prvních civilizací na Středním východě, v oblasti Středomoří a v jižní a východní Asii. Časově lze tuto [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

4

1   0

Antika


øecký a øímský starovìk, umìlecké dílo tohoto období
Zdroj: islo.cz

Přidat význam slova Antika
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Anketa Antipatie >>