Význam Antropogenní skleníkový efekt
Co znamená slovo Antropogenní skleníkový efekt? Zde naleznete 2 významů slova Antropogenní skleníkový efekt. Můžete také přidat význam slova Antropogenní skleníkový efekt sami

1

0   0

Antropogenní skleníkový efekt


Navýšení pøirozeného skleníkového efektu v porovnání se skleníkovým efektem pøirozeného pùvodu. Vzniká pùsobením skleníkových plynù antropogenního pùvodu (pøevážnì spalování fosilních paliv a odlesòování).
Zdroj: slovnik.ekopolitika.cz

2

0   0

Antropogenní skleníkový efekt


Navýšený přirozený skleníkový efekt v porovnání se skleníkovým efektem přirozeného původu. Vzniká působením skleníkových plynů antropogenního původu (převážně spalování fos [..]
Zdroj: chmu.cz

Přidat význam slova Antropogenní skleníkový efekt
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Antropogenní Atmosféra >>