Význam Archivace územnì plánovací dokumentace
Co znamená slovo Archivace územnì plánovací dokumentace? Zde naleznete 2 významů slova Archivace územnì plánovací dokumentace. Můžete také přidat význam slova Archivace územnì plánovací dokumentace sami

1

0   0

Archivace územnì plánovací dokumentace


Územnì plánovací dokumentaci, jejíž platnost je ukonèena, odevzdá orgán územ. plánování k trvalému uložení a archivování pøíslušnému stát.archivu.
Zdroj: stavimedum.cz

2

0   0

Archivace územnì plánovací dokumentace


Územnì plánovací dokumentaci, jejíž platnost je ukonèena, odevzdá orgán územ. plánování k trvalému uložení a archivování pøíslušnému stát.archivu.
Zdroj: bydlenisnu.cz

Přidat význam slova Archivace územnì plánovací dokumentace
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Archeologická lokalita Arondace >>