Význam Arondace
Co znamená slovo Arondace? Zde naleznete 8 významů slova Arondace. Můžete také přidat význam slova Arondace sami

1

2   1

Arondace


v pøekladu „zaokrouhlování“. Dostavba èásteènì zastavìného území mìsta nebo venkovského sídla, která je postupnì dotváøí, doplòuje, na okrajích sceluje stavbami i jinými úpravami.
Zdroj: stavimedum.cz

2

0   0

Arondace


zaokrouhlování, scelování
Zdroj: islo.cz

3

0   0

Arondace


v překladu „zaokrouhlování“. Dostavba částečně zastavěného území města nebo venkovského sídla, která je postupně dotváří, doplňuje, na okrajích sceluje stavbami i jinými úpravami. [..]
Zdroj: stavebnikomunita.cz

4

0   0

Arondace


V pøekladu "zaokrouhlování". Dostavba èásteènì zastavìného území mìsta nebo venkovského sídla, která je postupnì dotváøí, doplòuje, na okrajích sceluje stavbami i jinými úpravami. [..]
Zdroj: bydlenisnu.cz

5

0   0

Arondace


V překladu "zaokrouhlování". Dostavba částečně zastavěného území města nebo venkovského sídla, která je postupně dotváří, doplňuje, na okrajích sceluje stavbami i jinými úpravami. [..]
Zdroj: chciprojektdomu.cz

6

0   0

Arondace


v překladu „zaokrouhlování“. Dostavba částečně zastavěného území města nebo venkovského sídla, která je postupně dotváří, doplňuje, na okrajích sceluje stavbami i jinými úpravami.
Zdroj: cip-stavby.cz

7

0   0

Arondace


v překladu „zaokrouhlování“. Dostavba částečně zastavěného území města nebo venkovského sídla, která je postupně dotvá [..]
Zdroj: gservis.cz

8

0   0

Arondace


zaoblení pozemku za účelem lepšího využití
Zdroj: realitnislovnik.cz

Přidat význam slova Arondace
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Archivace územnì plánovací dokumentace Asanace >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam