Význam Asanace
Co znamená slovo Asanace? Zde naleznete 13 významů slova Asanace. Můžete také přidat význam slova Asanace sami

1

1   0

Asanace


v pøekladu „ozdravìní“. Souhrn opatøení ke zlepšení životního prostøedí.
Zdroj: stavimedum.cz

2

2   1

Asanace


Soubor opatření zahrnujících ničení, inaktivaci nebo odstraňování původců nákaz a jejich přenašečů (desinfekce, sterilizace, desinsekce, deratizace), likvidace zdrojů nákaz a také odstraňování zápachu [..]
Zdroj: vitejtenazemi.cz

3

1   0

Asanace


Je soubor opatření sloužících k ozdravení životního prostředí, ať už v přírodě nebo ve městě, kde má za cíl zlepšení hygienických podmínek. Ve městě se při asanaci provádí rozsáhlé stavební úpravy často zahrnující demolici objektů a následnou novou výstavbu. (zdroj: Wikipedie)
Zdroj: fox-ing.com

4

0   0

Asanace


1. soubor opatøení vedoucí ke zlepšení, ozdravìní životního prostøedí; 2. voj. dekontaminace
Zdroj: islo.cz

5

1   1

Asanace


Z latinského sanare, v překladu "ozdravit". Soubor opatření sloužících ke zlepšení (ozdravění) životního prostředí. Může jít například o vyčištění konkrétního prostoru od nejrůznějších škodlivin a nás [..]
Zdroj: stavebnikomunita.cz

6

0   0

Asanace


V pøekladu "ozdravìní". Souhrn opatøení ke zlepšení životního prostøedí.
Zdroj: bydlenisnu.cz

7

0   0

Asanace


V překladu "ozdravění". Souhrn opatření ke zlepšení životního prostředí.
Zdroj: chciprojektdomu.cz

8

0   0

Asanace


v překladu „ozdravění“. Souhrn opatření ke zlepšení životního prostředí.
Zdroj: cip-stavby.cz

9

0   0

Asanace


= oživení, ozdravení životního prostředí např. po pohromě, těžbě
Zdroj: realitnislovnik.cz

10

0   0

Asanace


vyèištìní zanedbaného èi zneèištìného území (napø.stavební úprava zdravotnì závadných objektù) ASEAN
Zdroj: geografie.unas.cz

11

0   0

Asanace


(ozdravění) se vztahuje na proces, kterým se zdravotně upravují městské čtvrti. Je to souhrn technických, biologických, sociologických, demografických a ekologických zásahů.
Zdroj: rady-kutilum.com

12

0   0

Asanace


Asanace (z lat. sanare a franc. assainir, ozdravit) je soubor opatření sloužících k ozdravení životního prostředí, ať už v přírodě nebo ve městě, kde má za cíl zlepšení hygienických podmínek. Ve městě [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

13

2   7

Asanace


ničení bourání negativní ovlivňování prostředí
novák - 10. října 2015

Přidat význam slova Asanace
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Arondace Asanace území >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam