Význam Automatizace
Co znamená slovo Automatizace? Zde naleznete 6 významů slova Automatizace. Můžete také přidat význam slova Automatizace sami

1

1   0

Automatizace


Samočinné řízení a provádění různých činností.
Zdroj: historiepocitacu.cz

2

1   0

Automatizace


Automatizace označuje použití samočinných řídicích systémů k řízení technologických zařízení a procesů. Z pohledu industrializace jde o krok následující po mechanizaci. Zatímco m [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

3

0   0

Automatizace


Zavádìní jednoúèelových strojù, schopných vykonávat na základì pøedem definovaných postupù rutinní práci pøesnìji, rychleji a vytrvaleji než èlovìk. Zdokonalování a ko [..]
Zdroj: marxismus.cz

4

0   0

Automatizace


též proceduralizace, proces opakování urèitého postupu èlovìkem tak èasto, až pro realizaci postupu již není nutné vìdomé a volní úsilí, ale postup je provádìn relativnì automatic [..]
Zdroj: fim.uhk.cz

5

0   0

Automatizace


zavádìní moderních zaøízení, která samoèinnì, bez zásahu lidské ruky vykonávají rùzné úkony autonomie
Zdroj: geografie.unas.cz

6

0   0

Automatizace


Automatizace označuje použití samočinných řídicích systémů k řízení technologických zařízení a procesů. Z pohledu industrializace jde o krok následující po mechanizaci. Zatímco m [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org


Přidat význam slova Automatizace
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Autobiografie Autorské právo >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam