Význam BFU
Co znamená slovo BFU? Zde naleznete 8 významů slova BFU. Můžete také přidat význam slova BFU sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

BFU


Anglická zkratka (akronym) pro Bloody Fucking User - neznalý, nezkušený uživatel; též lamer. Do češtiny eufemisticky překládáno jako Běžný Franta Uživatel. Označení pro člověka, kterému se musí vše vy [..]
Zdroj: svethardware.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

BFU


Bloody Fucking User – Bìžný Franta uživatel
Zdroj: relax.lidovky.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

BFU


BFU (Bloody Fucking User, česky též Běžný Franta Uživatel) je zkratka označující úplného začatečníka. Podle výzkumů jednoho nejmenovaného serveru ovšem nebyl prokázán anglický původ zkratky, naopak se [..]
Zdroj: abclinuxu.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

BFU


BFU = zkratka, která nejèastìji oznaèuje uživatele bez odborných znalostí, má nejspíše svùj pùvod v Èeské republice. Èesky se tento akronym vysvìtluje jako "Bìžný Franta Uživatel" a mnoho lidí se domn [..]
Zdroj: it-slovnik.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

BFU


Označení pro běžného uživatele nebo úplného začátečníka v daném oboru. Ne vždy musí jít nutně o označení hanlivé. Zkratka pochází z anglického Bloody Fucking User, česky se vysvětluje jemnějším Běžný [..]
Zdroj: root.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

BFU


(Blbý Franta Uživatel) Sice jsem tato zkratka až tolik nepatří, ale je dobré vědět kým váz dotýčný nazve.
Zdroj: seoslovnik.info

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

BFU


BFU je oznaèení uživatele, který nepochopil školení nebo nevìnoval ani minutku samostudiu nebo dìlá nìjakou èinnost, o které neví vùbec nebo témìø vùbec, co vlastnì dìlá a co je za tím, typicky samozvaný hacker používající rootkity nebo uživatel MS Windows, co toho moc neví o PC a kliká bezhlavì na to, co mu pøijde pod ruku. V tomto pøeneseném význ [..]
Zdroj: czfree.net

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

BFU


BFU je výhradně česká iniciálová zkratka počítačového slangu označující běžného či naprosto nezkušeného uživatele. BFU se vykládá jako Běžný Fyzický Uživatel nebo Běžný Franta Uživatel, případně ostře [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< BASIC binary >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam