Význam Batesova metóda
Co znamená slovo Batesova metóda? Zde naleznete 2 významů slova Batesova metóda. Můžete také přidat význam slova Batesova metóda sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Batesova metóda


Tento systém cviků vypracoval dr. William H. Bates, oční lékař z New Yorku (1860-1931), pro zlepšení zrakových vad. Cviky jsou založeny na předpokladu, že oční vady bývají často důsledkem nedostatečné [..]
Zdroj: abecedazdravi.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Batesova metóda


Je to systém cvikov na zlep¹enie chýb zraku. Tieto cviky sú zalo¾ené na predpoklade, ¾e poruchy zraku sú èasto dôsledkom nedostatoènej funkcie okohybných svalov. Pravidelne vykonávané cviky pod¾a Batesovej metódy by mali poruchy zraku, ako je Ĭalekozrakos», krátkozrakos», ¹kúlenie a astigmatizmus, priaznivo ovplyvni». Systém vypracoval Dr. William [..]
Zdroj: fmg.sk
<< Balneológ Benígny >>