Význam CAFM
Co znamená slovo CAFM? Zde naleznete 4 významů slova CAFM. Můžete také přidat význam slova CAFM sami

1

1   0

CAFM


Engl., zkr. pro Počítač aided facility managementu CAFM je podpora facility managementu prostřednictvím informačních technologií v podobě počítačového programu, který se skládá z databáze a uživatelské rozhraní. Poskytování informací o zařízení a podpora pracovních procesů v popředí stojí. Tento program se nazývá CA [..]
Zdroj: imsware.de

2

0   0

CAFM


viz FM
Zdroj: cadcam.cz

3

0   0

CAFM


 programový informaèní systém pro správu podpùrných èinností, zpravidla podporovaný grafickým znázornìním správy prostor a zaøízení (CAD/GIS). Systémy CAFM slou¾í k zefe [..]
Zdroj: tzb-info.cz

4

0   0

CAFM


viz FM
Zdroj: cadforum.cz

Přidat význam slova CAFM
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< CAD Ovládání >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam