Význam CMS
Co znamená slovo CMS? Zde naleznete 26 významů slova CMS. Můžete také přidat význam slova CMS sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

CMS


Certifikát manažerských studií, anglosaský diplom udìlovaný po absolvování prvního roèníku magisterského studia; zkratka za jménem.
Zdroj: marxismus.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

CMS


Publikaèný systém (aplikácia na serveri) starajúci sa o správu, vkladanie a editáciu webstránok a ich obsahu, používaný nielen IT laikmi (pre nedostatok znalostí tvorby HTML, CSS, PHP, nedostatok èasu [..]
Zdroj: tvorbastranky.sk

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

CMS


CMS (Content Management System) je softwarová aplikace pro správu a publikování informací na internetu, intranetu, či extranetu. CMS systémy jsou vhodné pro firemní weby, firemní prezentace, prezentace výrobků a služeb, internetové časopisy, portály ap.
Zdroj: shopcentrik.cz (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

CMS


viz kognitivní mapa
Zdroj: fim.uhk.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

CMS


Systém pro správu obsahu je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. V dnešní době se jako CMS zpravidla chápou webové aplikace, někdy s případným doplňkovým programovým vyba [..]
Zdroj: advin.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

CMS


content management system - redakční systém představuje systém pro správu obsahu, zejména v kontextu tvorby obsahu webových stránek. Je vhodný zejména pro použití k časté aktualizaci obsahu stránek, a [..]
Zdroj: itpruvodce.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

CMS


(neboli content management system) je zkratka systému pro správu obsahu. Jedná se o webové rozhraní, pomocí kterého můžete ovládat vaše webové stránky. Příkladem systému pro správu obsahu může být například redakční systém internetového magazínu, který vydává články. Naše Nux CMS je komplexnější a lze s ním spravovat více oblastí internetového port [..]
Zdroj: nux.cz (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

CMS


Cryptrographic Message Standard je IETF standard ochrany zpráv.
Zdroj: obelisk.cz (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

CMS


Content Management System lze pøelo¾it do èe¹tiny jako Sytém pro správu obsahu. Èasto se lze také setkat s oznaèením redakèní systém nebo publikaèní systém. CMS je tedy systém pro správu obsahu WWW stránek. Vìt¹ina systémù pro správu obsahu WWW stránek jsou tzv. webové aplikace, tedy software, se kterým u¾iva [..]
Zdroj: wizards.cz (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

CMS


Content Management System je počítačový systém zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu..
Zdroj: egov.cz

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

CMS


zkratka anglického content management system (systém pro správu obsahu) - software pro správu dokumentù, nejèastìji webového obsahu. Dnes je to nejèastìji aplikace na serveru, která umožòuje publikova [..]
Zdroj: it-slovnik.cz

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

CMS


– Compact Muon Solenoid. V laboratoøích CERN budovaný víceúèelový detektor pro urychlovaè LHC, vážící 12 500 tun, který by mìl být schopen detekovat Higgsovy èástice, pokud je jejich hmotno [..]
Zdroj: aldebaran.cz

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

CMS


Systém pro správu obsahu je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. V dnešní době se jako CMS zpravidla chápou webové aplikace, někdy s případným doplňkovým programovým vybavením u klienta. Pro CMS se někdy používají i oborově podobné termíny redakční či publikační systém. [..]
Zdroj: siteone.cz (offline)

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

CMS


je systém pro správu datového obsahu. Národní standard pro elektronické systémy spisové služby
Zdroj: vychodoceskearchivy.cz (offline)

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

CMS


Zkratka CMS pochází z anglického termínu Content Management System a označují se tak různé systémy pro správu obsahu. CMS je vlastně složitou webovou aplikací, používanou pro vytváření a&nbs [..]
Zdroj: adaptic.cz

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

CMS


Termín CMS (Content Management System). Software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. V dnešní době se jako CMS zpravidla chápou webové aplikace s případným doplňkovým modulovým ř [..]
Zdroj: oxyshop.cz

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

CMS


Neboli " Content Management System ", v překladu " Systém pro správu obsahu ". Většinou se mu také říká redakční systém. Jed [..]
Zdroj: pixio.cz

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

CMS


Z anglického Content Management System = Systém pro správu obsahu, někdy se také používá zkratka RS = Redakční systém.
Zdroj: seoslovnik.info (offline)

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

CMS


Systém pro správu obsahu (anglická zkratka CMS znamená content management system) je vhodný pro ty uživatele, kteří chtějí jednoduše spravovat své webové stránky. CMS se často označují jako redakční s [..]
Zdroj: best-hosting.cz

20

0 Thumbs up   0 Thumbs down

CMS


Systém pro správu obsahu (CMS z anglického content management system) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. V dnešní době se jako CMS zpravidla chápou webové aplikace, někdy s případným doplňkovým programovým vybavením u klienta.
Zdroj: morosystems.cz (offline)

21

0 Thumbs up   0 Thumbs down

CMS


CMS neboli Content Management System – systém pro správu obsahu
Zdroj: h1.cz

22

0 Thumbs up   0 Thumbs down

CMS


Systém pro správu obsahu (CMS z anglického Content Management System) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. Pro CMS se někdy používají i oborově podobné termíny redakční či publikační systém. (Wikipedia)
Zdroj: archivacewebu.cz (offline)

23

0 Thumbs up   0 Thumbs down

CMS


Color Management System (systém správy barev) - systém správy barev ve výrobním procesu pomocí ICC/ICM profilù, které se definují pro vstupní a výstupní zaøízení. Zajišuje barevnou vìrnost v prùbìhu [..]
Zdroj: jmpartners.cz

24

0 Thumbs up   0 Thumbs down

CMS


Systém pro správu obsahu (někdy též označovaný jako redakční systém nebo publikační systém). V kontextu Internetu se jako CMS chápe systém pro správu a publikování webových prezentací. Prezentace postavené nad něktěrým z CMS systémů jsou ve větší či menší míře dynamické a umožňují změny celé prezentace bez nutnosti umět programovat nebo kódovat. Př [..]
Zdroj: redakcni-system.cz (offline)

25

0 Thumbs up   0 Thumbs down

CMS


Color Management System (systém správy barev) - systém správy barev ve výrobním procesu pomocí ICC/ICM profilù, které se definují pro vstupní a výstupní zaøízení. Zaji¹»uje bar [..]
Zdroj: osma.cz

26

0 Thumbs up   0 Thumbs down

CMS


CMS může znamenat: jako anglická zkratka systém pro správu obsahu (Content Management System) Canadian Mathematical Society Church Mission Society Color management system Conversational Monitor System [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< Cisterciáci COCOM >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam