Význam CTR
Co znamená slovo CTR? Zde naleznete 21 významů slova CTR. Můžete také přidat význam slova CTR sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

CTR


(Click trought rate) – míra prokliku, vedlejší měřítko účinnosti internetové reklamy
Zdroj: cevelova.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

CTR


Udává procento kliknutí na reklamní odkaz po jeho shlédnutí.
Zdroj: czmi.cz (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

CTR


Je poměr mezi počtem kliknutí na reklamu (prokliků) a celkovým počtem zobrazení reklamy. Čili - kolikrát se musela daná reklama zobrazit, aby na ni někdo kliknul.
Zdroj: advin.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

CTR


CTR je zkratka anglického výrazu Click trough Rate, do češtiny zpravidla překládaného jako míra prokliku.
Zdroj: for-future.eu (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

CTR


Click-through – Proklikovost
Zdroj: mariorozensky.cz (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

CTR


počet návštěvníků (nejčastěji v %), kteří kliknou na reklamní pruh a skutečně se dostanou na stránku inzerenta.
Zdroj: peacock.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

CTR


míra prokliku, označuje poměr mezi počtem zobrazení reklamy a počtem kliknutí na tuto reklamu (měřeno v procentech)
Zdroj: seo-reklama.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

CTR


CTR (z angl. Click-through rate) - míra prokliku, což je zpùsob mìøení úspìšnosti internetových reklamních kampaní. Tato velièina vyjadøuje pomìr mezi poètem zobrazení (impresí) reklamy a poètem klikn [..]
Zdroj: it-slovnik.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

CTR


Je poměr mezi počtem kliknutí na reklamu (prokliků) a celkovým počtem zobrazení reklamy. Čili - kolikrát se musela daná reklama zobrazit, aby na ni někdo kliknul.
Zdroj: siteone.cz (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

CTR


CTR je zkratka z anglického click through rate, v češtině se CTR často překládá jako míra prokliku. Pojem CTR se většinou používá v souvislosti s internetovou reklamou, kde vyjadřu [..]
Zdroj: adaptic.cz

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

CTR


(Click through rate) – Počet kliknutí na sto dojmů vyjádřených jako procentuelní hodnota.
Zdroj: interactive.medea.cz

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

CTR


(Click Through Rate) česky "míra prokliku", poměr mezi počtem kliknutí na reklamu (tzv. prokliků) a počtem zobrazení reklamy, vynásobeno 100, udává se v procentech Curriculum vitae = životopis CV = vi [..]
Zdroj: mladypodnikatel.cz

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

CTR


Click Through Rate - èesky míra prokliku. Je to pomìr poètu proklikù k zobrazení reklamy. Pojem CTR u¾ívá se v souvislosti s internetovou reklamou, kde vyjadøuje její pøibli¾nou efektiv [..]
Zdroj: torreno.freepage.cz

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

CTR


CTR (míra prokliku) je důležitým údajem v oblasti internetové reklamy. Tento údaj ukazuje, jaká část uživatelů, kterým byla reklama zobrazena, na ni také klikla. Počítá se jako počet kliknutí vydělený počtem zobrazení. CTR se udává v proc [..]
Zdroj: comerto.com (offline)

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

CTR


míra prokliku, vedlejší měřítko účinnosti reklamy; proklik znamená jedno kliknutí uživatele myší na digitální obsah (nejčas [..]
Zdroj: facebook-stranka.cz

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

CTR


Click Through Rate – je poměr počtu kliknutí k počtu zobrazení reklamního formátu. Click rate (v %) = (počet kliknutí / počet zobrazení) × 100. Click rate je jedním z parametrů pro vyhodnocení kampaně. Click trough rate je poměr počtu návštěv na stránkách, na které směřuje odkaz z reklamního formátu, k počtu zobrazení reklamního formátu [..]
Zdroj: makromedia.cz (offline)

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

CTR


CTR — Click Through Rate (česky Míra prokliku) — je v internetovém marketingu označení poměru mezi počtem zobrazení reklamy a počtem kliknutí na tuto reklamu. CRT se udává v procentech. [..]
Zdroj: optimal-marketing.cz

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

CTR


míra prokliku. Poměr mezi zobrazením reklamy a proklikem na cílovou stránku.
Zdroj: optimio.cz

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

CTR


(Clickthrough rate/Míra Prokliku) - Naměřená pravděpodobnost, že na zobrazený inzerát lidé kliknou. Vyjadřuje se v procentech.
Zdroj: ppcpartner.cz

20

0 Thumbs up   0 Thumbs down

CTR


(Click trough rate) – Poměr počtu návštěv a počtu zobrazení dané reklamní jednotky. Uvádí se v procentech.
Zdroj: seoslovnik.info (offline)

21

0 Thumbs up   0 Thumbs down

CTR


Zkratka CTR může mít více významů:
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< Čtenost Demarketing >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam