Význam DEFEKTOLOGIE
Co znamená slovo DEFEKTOLOGIE? Zde naleznete 4 významů slova DEFEKTOLOGIE. Můžete také přidat význam slova DEFEKTOLOGIE sami

1

0   0

DEFEKTOLOGIE


nauka, která zkoumá pøíèiny, tj. za jakých okolností se èlovìk stává defektním, zmìny v oblasti somatické, psychické a sociální, tj. jak se jeho postižení promítá do struktury jeho osobnosti, možnosti a metody nápravné, výchovné a popø. preventivní péèe
Zdroj: pppbruntal.cz

2

0   0

DEFEKTOLOGIE


nauka o zdravotnì postižených lidech, zejm. dìtech
Zdroj: islo.cz

3

0   0

DEFEKTOLOGIE


Vědní disciplína, která se zabývá poruchou celistvosti člověka; ve zúženém pojetí i narušením postojů člověka k výchově, vzdělávání a k práci. K defektivitě vede jen takový defekt, který nabyl...
Zdroj: andromedia.cz

4

0   0

DEFEKTOLOGIE


nauka, která zkoumá pøíèiny, tj.za jakých okolností se èlovìk stává defektním, zmìny v oblasti somatické, psychické a sociální, tj. jak se jeho postižení promítá do struktury jeho osobnosti, možnosti a metody nápravné, výchovné a popø.preventivní péèe
Zdroj: help24.cz

Přidat význam slova DEFEKTOLOGIE
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< DEBILITA SOCIÁLNÍ DEFORMITA >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam