Význam DOMINANTA
Co znamená slovo DOMINANTA? Zde naleznete 17 významů slova DOMINANTA. Můžete také přidat význam slova DOMINANTA sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

DOMINANTA


v architektuře stavba, která vyniká svými proporcemi a určuje celkovou podobu panoramatu, např. hradu nebo města či krajiny
Zdroj: zamek-veltrusy.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

DOMINANTA


Pøevládající prvek v urbanistické kompozici. Významná budova nebo soubor budov i pøírodní útvar, ovládající svou polohou, hmotou nebo výtvarnými vlastnostmi strukturu mìsta nebo krajiny. Okolí se dominantì podøizuje a napomáhá jejímu vyniknutí.
Zdroj: stavimedum.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

DOMINANTA


v architektuře stavba, která vyniká svými proporcemi a určuje celkovou podobu panoramatu, např. hradu nebo města či krajiny
Zdroj: hruby-rohozec.eu

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

DOMINANTA


pøevládající, hlavní složka (dominantní - ovládající, pøevládající, panující, vùdèí, vùdcovský)
Zdroj: pppbruntal.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

DOMINANTA


1. pøevládající, øídící složka; 2. výrazný architektonický prvek, stavba; 3. pátý tón diatonické stupnice
Zdroj: islo.cz

6

1 Thumbs up   1 Thumbs down

DOMINANTA


v architektuře stavba, která vyniká svými proporcemi a určuje celkovou podobu panoramatu, např. hradu nebo města či krajiny
Zdroj: zamek-jindrichuvhradec.eu

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

DOMINANTA


Převládající prvek v urbanistické kompozici. Významná budova nebo soubor budov i přírodní útvar, ovládající svou polohou, hmotou nebo výtvarnými vlastnostmi strukturu města nebo krajiny. Okolí se domi [..]
Zdroj: stavebnikomunita.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

DOMINANTA


Pøevládající prvek v urbanistické kompozici. Významná budova nebo soubor budov i pøírodní útvar, ovládající svou polohou, hmotou nebo výtvarnými vlastnostmi strukturu mìsta nebo krajiny. Okolí se domi [..]
Zdroj: bydlenisnu.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

DOMINANTA


Převládající prvek v urbanistické kompozici. Významná budova nebo soubor budov i přírodní útvar, ovládající svou polohou, hmotou nebo výtvarnými vlastnostmi strukturu města nebo krajiny. Okolí se domi [..]
Zdroj: chciprojektdomu.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

DOMINANTA


Převládající prvek v urbanistické kompozici. Významná budova nebo soubor budov i přírodní útvar, ovládající svou pol [..]
Zdroj: gservis.cz

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

DOMINANTA


v architektuře stavba, která vyniká svými proporcemi a určuje celkovou podobu panoramatu, např. hradu nebo města či krajiny
Zdroj: januv-hrad.cz

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

DOMINANTA


Pøevládající prvek v urbanistické kompozici. Významná budova nebo soubor budov i pøírodní útvar, ovládající svou polohou, hmotou nebo výtvarnými vlastnostmi strukturu mìsta nebo krajiny. Okolí se dominantì podøizuje a napomáhá jejímu vyniknutí.
Zdroj: stavebni-provoz.moxo.cz

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

DOMINANTA


v architektuře stavba, která vyniká svými proporcemi a určuje celkovou podobu panoramatu, např. hradu nebo města či krajiny
Zdroj: zamek-hluboka.eu

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

DOMINANTA


v architektuře stavba, která vyniká svými proporcemi a určuje celkovou podobu panoramatu, např. hradu nebo města či krajiny
Zdroj: hrad-bouzov.cz

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

DOMINANTA


pøevládající, hlavní složka (dominantní - ovládající, pøevládající, panující, vùdèí, vùdcovský)
Zdroj: help24.cz

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

DOMINANTA


Dominanta je hudební výraz, který označuje pátý tón diatonické stupnice nebo souzvuk na něm postavený. Mezi tónikou a dominantou je tedy vzdálenost čisté kvinty. Ve stupnici C dur (to je ta stupnice, [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

DOMINANTA


Výraz dominanta je používán v následujících souvislostech: Dominanta (stavba) – výrazná stavba, která zásadním způsobem ovlivňuje vzhled nějakého místa Dominanta (hudba) – hudební termín používaný pro [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< DEŠTĚNÍ DONATOR >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam