Význam DRG
Co znamená slovo DRG? Zde naleznete 6 významů slova DRG. Můžete také přidat význam slova DRG sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

DRG


Dorsal Root Ganglion
Zdroj: labo.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

DRG


(Diagnosis Related Group) je skratka pre označenie „skupiny súvisiacich diagnóz“ vychádzajúca z pôvodného anglického názvu.
Zdroj: udzs-sk.sk (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

DRG


Diagnosis Related Group (pl. Groups), dle kontextu: viz DRG (skupina) viz DRG báze viz DRG (systém) viz DRG markery
Zdroj: drg.nrc.cz (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

DRG


DRG je skupina pøípadù hospitalizace klinicky a ekonomicky podobných. Pøípad hospitalizace je zaøazen do DRG na základì atributù pøípadu.
Zdroj: drg.nrc.cz (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

DRG


Klasifikaèní systém typu case-mix zaøazující pøípady hospitalizace do nákladovì a klinicky podobných skupin, tzv. DRG (pl. DRGs).
Zdroj: drg.nrc.cz (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

DRG


Zkratka DRG má více významů: Diagnosis-related group – klasifikační systém klinických případů v lékařství Dicziunari Rumantsch Grischun – slovník rétorománštiny DRG Technologies – americká společnost [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< DRAM dsDNA >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam