Význam DTP
Co znamená slovo DTP? Zde naleznete 15 významů slova DTP. Můžete také přidat význam slova DTP sami

1

4   1

DTP


DTP (anglická zkratka Desktop Publishing), zkráceně se jedná o tvorbu jakéhokoliv tištěného dokumentu pomocí počítače. Kromě samotného počítače a grafického programu na tvorbu tištěných dokumentů (letáků, katalogů apod...) je zapotřebí také Grafik nebo DTP Operátor a program, který dle požadavků může vytvořit sáz [..]
Zdroj: omnio.cz

2

1   1

DTP


Desktop Publishing
Zdroj: lt.fd.cvut.cz

3

0   0

DTP


DeskTop Publishing - pøíprava publikování tištìných dokumentù na poèítaèi
Zdroj: cadcam.cz

4

0   0

DTP


DTP je zkratka z anglického Desktop Publishing. 0značuje se tak zpracování a příprava podkladů pro realizaci tištěné zakázky prostřednictvím počítače.
Zdroj: flashstudio.cz

5

0   0

DTP


počítačové technologie, které umožňují dělat návrhy a přípravu dokumentů pro polygrafický průmysl. Dále také označení pro grafické oddělení.
Zdroj: peacock.cz

6

0   0

DTP


tzv. „détépko“ - DTP (desktop publishing) – označení pro firmu nebo oddělení reklamní agentury připravující dokumenty pro polygraf [..]
Zdroj: marketingove-poradenstvi-bz.cz

7

0   0

DTP


Způsob úpravy dokumentů přímo v počítači.
Zdroj: gallerygroup.cz

8

0   0

DTP


Výraz desktop publishing (zkráceně DTP) pochází z angličtiny. Jedná se o tvorbu tištěného dokumentu za pomoci počítače. K tomu, aby mohl dokument vzniknout, je zapotřebí kromě počíta [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

9

0   1

DTP


Desktop Publishing - pøíprava tiskovin (od návrhu po pøedtiskovou pøípravu) vlastními silami (na osobním poèítaèi)
Zdroj: labo.cz

10

0   1

DTP


oddělení ve firmě, kde pracují s technologiemi DTP; označení pro technologie, které ve svém souhrnu umožňují návrh a přípravu dokumentů pro polygrafický průmysl pomocí počítačů.
Zdroj: wipreklama.cz

11

0   1

DTP


DTP - zkratka pro anglický pojem "Desktop publishing". Oznaèuje se tak software sloužící k návrhu grafiky, která nejèastìji bývá následnì i vytištìna (grafické návrhy letákù, èasop [..]
Zdroj: it-slovnik.cz

12

0   1

DTP


DTP je pracoviště, které provádí sazbu, scanování a retuše barevných předloh, stránkové, příp. archové montáže. (V tomto rozsahu se někdy pro označení takového pracoviště použ [..]
Zdroj: jmtisk.cz

13

0   1

DTP


Znamená desktop publishing (zkráceně DTP) a pochází z angličtiny. Jedná se o tvorbu tištěného dokumentu za pomoci počítače. K tomu, aby mohl dokument vzniknout, je zapotřebí kromě poč [..]
Zdroj: tiskplus.cz

14

0   1

DTP


Hardware a software podílející se na vytváření tiskovin.
Zdroj: bontia.cz

15

0   2

DTP


DeskTop Publishing - pøíprava publikování tištìných dokumentù na poèítaèi
Zdroj: cadforum.cz

Přidat význam slova DTP
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< DTE DTR >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam