Význam Decibel
Co znamená slovo Decibel? Zde naleznete 15 významů slova Decibel. Můžete také přidat význam slova Decibel sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Decibel


Logaritmická jednotka hladiny intenzity zvuku. Je přizpůsobená vnímání lidského ucha. Pokles (útlum) o 3 dB u výkonu značí pokles na polovinu, naopak zesílení o 3 dB je dvojnásobný výkon. [..]
Zdroj: energetickyporadce.cz

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Decibel


je jednotka pro měření hladiny intenzity zvuku
Zdroj: tomatis-praha.cz

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Decibel


bezrozmìrná jednotka pro mìøení výkonu, útlumu, zisku, hladiny intenzity zvuku nebo akustického tlaku
Zdroj: islo.cz

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Decibel


jednotka slúžiaca k vyjadreniu pomeru, o koľko je posudzovaná kvantita väčšia alebo menšia oproti referenčnej kvantite. Býva vyjadrená v logaritme pomeru.
Zdroj: ssum.sk

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Decibel


Logaritmická jednotka používaná v televizní technice nejèastìji pro porovnání dvou signálových napìtí. Takže napøíklad každých 6 dB znamená dvojnásobnou hodnotu, 20 dB desetinásobnou hodnotu, každých [..]
Zdroj: atisgroup.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Decibel


Decibel je jednotka nejznámější svým použitím pro měření hladiny intenzity zvuku, ale ve skutečnosti se jedná o obecné měřítko podílu dvou hodnot, které se používá v mnoha oborech. Ovšem není to jedno [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

7

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Decibel


bel je jednotka hladiny akustického tlaku. V praxi se vìtšinou udává hladina akustického tlaku v desetinách belu. Nezohledòuje citlivost lidského sluchu v závislosti na frekvenci.
Zdroj: stavimedum.cz

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Decibel


Jednotka používaná při měření hladiny intenzity zvuku a označovaná dB. Decibelová stupnice vychází z logaritmu k základu 10, což umožňuje vztáhnout libovolný zvuk k jinému zvuku, porovnat je. Tento př [..]
Zdroj: stavebnikomunita.cz

9

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Decibel


bel je jednotka hladiny akustického tlaku. V praxi se většinou udává hladina akustického tlaku v desetinách belu. Nezohledňuje citlivost lidského sluchu v závislosti na frekvenci.
Zdroj: admd.cz

10

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Decibel


bel je jednotka hladiny akustického tlaku. V praxi se vìtšinou udává hladina akustického tlaku v desetinách belu. Nezohledòuje citlivost lidského sluchu v závislosti na frekvenci.
Zdroj: bydlenisnu.cz

11

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Decibel


bel je jednotka hladiny akustického tlaku. V praxi se většinou udává hladina akustického tlaku v desetinách belu. Nezohledňuje citlivost lidského sluchu v závislosti na frekvenci.
Zdroj: chciprojektdomu.cz

12

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Decibel


bel je jednotka hladiny akustického tlaku. V praxi se většinou udává hladina akustického tlaku v desetinách belu. Nezohledňuje citlivost lidského sluch [..]
Zdroj: gservis.cz

13

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Decibel


bel je jednotka hladiny akustického tlaku. V praxi se většinou udává hladina akustického tlaku v desetinách belu. Nezohledňuje citlivost lidského sluchu v závislosti na frekvenci.
Zdroj: stavebnicentrum.cz

14

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Decibel


Jednotka používaná pøi mìøení hladiny intenzity zvuku a oznaèovaná dB. Decibelová stupnice vychází z logaritmu k základu 10, což umožòuje vztáhnout libovolný zvuk k jinému zvuku, porovnat je. Tento pøístup byl zvolen z jednoduchého dùvodu - lidské ucho je citlivé na velmi široké rozpìtí hodnot akustického výkonu a nehodnotí akustický výkon v absolu [..]
Zdroj: stavebni-provoz.moxo.cz

15

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Decibel


– logaritmická míra útlumu, kterou zavedli v roce 1923 inženýøi Bellových telefonních laboratoøí. Útlum v decibelech je definován jako 10 log(I/I0). Dnes se tato jednotka využívá [..]
Zdroj: aldebaran.cz

<< Cestovní ruch Dobrozdání >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam