Význam Dimenze
Co znamená slovo Dimenze? Zde naleznete 9 významů slova Dimenze. Můžete také přidat význam slova Dimenze sami

1

2 Thumbs up   1 Thumbs down

Dimenze


rozměr, v časoprostoru včetně času.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Dimenze


viz psychologická dimenze
Zdroj: fim.uhk.cz

3

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Dimenze


dimension
Zdroj: ped.muni.cz

4

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Dimenze


rozmìr, rozsah; zamìøení
Zdroj: islo.cz

5

1 Thumbs up   2 Thumbs down

Dimenze


jsou základní entity datového modelu, které urèují z jakých pohledù bude možno na data nahlížet (napø. èas, produkty, provozovny apod.).
Zdroj: vaulton.webpark.cz

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Dimenze


rozmìr, rozpìtí, rozsah
Zdroj: help24.cz

7

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Dimenze


Datový sklad (anglicky Data Warehouse, případně DWH) je zvláštní typ relační databáze, která umožňuje řešit úlohy zaměřené převážně na analytické dotazování nad rozsáhlými soubory dat. [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Dimenze


Vektorový prostor je poněkud abstraktní pojem, který může být realizován prostřednictvím nejrůznějších matematických objektů. Abychom lépe pochopili strukturu každého takového vektorového prostoru a j [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

9

0 Thumbs up   2 Thumbs down

Dimenze


Strukturální atribut datová krychle, což je uspořádaná hierarchie kategorií (úrovní) popisujících data v tabulka fakt.
Zdroj: technet.microsoft.com

<< Dilatace času Disipace >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam