Význam Dluhopis
Co znamená slovo Dluhopis? Zde naleznete 69 významů slova Dluhopis. Můžete také přidat význam slova Dluhopis sami

1

1   0

Dluhopis


Cenina, která opravòuje držitele k výplatì úroku a nominální hodnoty této ceniny.
Zdroj: fxstreet.cz

2

0   0

Dluhopis


(Obligace, bond). Cenný papír. Vydáním a prodejem dluhopisu si emitent půjčuje od kupce dluhopisu (věřitele) peníze ve výši ceny dluhopisu. Koupí dluhopisu vzniká jeho majiteli nárok na [..]
Zdroj: nextfinance.cz

3

0   0

Dluhopis


Dluhopis (obligace, bond) je cenný papír zavazující emitenta vyplatit jeho majiteli penìžní obnos uvedený v dokladu vèetnì pøíslušného úroku, a to ve vyznaèeném termínu. Na rozdíl od akcie zajišuje tento druh cenného papíru pøedem stanovený finanèní...
Zdroj: akcie.cz

4

0   0

Dluhopis


Dlouhodobý dluhový cenný papír. Na základě něj bude držiteli vyplacena v určené době hodnota dluhopisu (obligace) a většinou úrok.
Zdroj: mesec.cz

5

0   0

Dluhopis


Dluhopis je cenný papír, se kterým je spojeno právo majitele požadovat splacení dlužné částky ve jmenovité hodnotě a vyplácení výnosů z něj k určitému datu.
Zdroj: cnb.cz

6

0   0

Dluhopis


Dluhový cenný papír s nímž je spojeno právo majitele požadovat splácení konkrétní dlužné částky a vyplácen&iacut [..]
Zdroj: czechwealth.cz

7

0   0

Dluhopis


Dluhopis je cenný papír, se kterým je spojeno právo majitele požadovat splacení dlužné částky ve jmenovité hodnotě a vyplácení výnosů z něj k určitému datu.
Zdroj: kb.cz

8

0   0

Dluhopis


Dluhopis je cenný papír, se kterým je spojeno právo majitele požadovat splacení dlužné částky ve jmenovité hodnotě a vyplácení výnosů z něj k určitému datu.
Zdroj: businessinfo.cz

9

0   0

Dluhopis


Dluhopis (obligace, bond) je cenný papír zavazující emitenta vyplatit jeho majiteli penìžní obnos uvedený v dokladu vèetnì pøíslušného úroku, a to ve vyznaèeném termínu. Na rozdíl o [..]
Zdroj: fio.cz

10

0   0

Dluhopis


a) Obecně cenný papír vyjadřující dlužnický závazek emitenta vůči každému vlastníku tohoto dokumentu.
Zdroj: hanik.cz

11

0   0

Dluhopis


Investice do vlády nebo firmy; v podstatě jde o úvěr s pevně stanovenou nebo variabilní úrokovou sazbou. Obvykle na předem dané období.
Zdroj: jaknabanku.cz

12

0   0

Dluhopis


Dluhopis je cenný papír, se kterým je spojeno právo majitele požadovat splacení dlužné částky ve jmenovité hodnotě a vyplácení výnosů z něj k určitému datu.
Zdroj: abcfv.cz

13

0   0

Dluhopis


Cenný papír, s nímž je spojeno právo majitele požadovat splacení dlužné částky ve jmenovitých hodnotách a vyplácení stanovených výnosů a povinnost osoby, která tento dluhopis vydala, splnit veškeré závazky.
Zdroj: pavlat-znalec.cz

14

0   0

Dluhopis


dluhopis je cenný papír, se kterým je spojeno právo majitele požadovat splacení dlužné èástky ve jmenovité hodnotì a vyplácení výnosù z nìj k urèitému datu
Zdroj: financni.webz.cz

15

0   0

Dluhopis


cenný papír vyjadřující dlužnický závazek emitenta vůči každému vlastníku tohoto dokumentu nebo cenný papír, s nimž je spojeno právo majitele požadovat splácení dlužné částky v [..]
Zdroj: ir-reality.cz

16

0   0

Dluhopis


cenný papír, který vyjadřuje závazek emitenta (vypůjčovatele) splatit jeho majiteli (investorovi) k datu splatnosti dluhopisu jeho jmenovitou (nominální) hodnotu a v p [..]
Zdroj: mojeinvestice.cz

17

0   0

Dluhopis


Dluhový cenný papír, který v pravidelném intervalu vyplácí pevnou částku jako úrok po určité časové období.
Zdroj: ingbank.cz

18

0   0

Dluhopis


cenný papír, reprezentující závazek emitenta splatit urèitou èástku a urèitý úrok. Majitel dluhopisu je vìøitelem emitenta. S delší splatností nebo rizikovostí emitenta roste požadov [..]
Zdroj: home.tiscali.cz

19

0   0

Dluhopis


Cenný papír vyjadřující dlužnický závazek emitenta vůči každému vlastníku tohoto dokumentu nebo cenný papír, s nimž je spoje [..]
Zdroj: agentreality.cz

20

0   0

Dluhopis


Dluhopis je úvěrový cenný papír. Představuje dlouhodobý závazek dlužníka vůči majiteli tohoto cenného papíru. Dlužník tyto dluhopisy vydává, aby získal prostředky, které potřebuj [..]
Zdroj: ahareality.cz

21

0   0

Dluhopis


(Obligace, bond). Cenný papír. Vydáním a prodejem dluhopisu si emitent pùjèuje od kupce dluhopisu (vìøitele) peníze ve vý¹i ceny dluhopisu. Koupí dluhopisu vzniká jeho majiteli nárok na [..]
Zdroj: cechmal.cz

22

0   0

Dluhopis


cenný papír, reprezentující závazek emitenta splatit určitou částku a určitý úrok. Majitel dluhopisu je věřitelem emitenta. S delší splatností nebo rizikovostí emitenta roste požadovaná riziková prémie nad bezrizikovou sazbu, a tím pádem i kupónová sazba. Vývoj ceny dluhopisů v období před splatností je nepřímo úmě [..]
Zdroj: cpinvest.cz

23

0   0

Dluhopis


Cenný papír vyjadřující dlužnický závazek emitenta vůči každému vlastníku tohoto dokumentu nebo cenný papír, s nimž je spojeno právo majitele požadovat splácení dlužné částky ve jmenovitých hodnotách, vyplácení výnosů z něj k určitému datu a povinnost osoby oprávněné vydávat dluhopisy tyto závazky splnit. Dluho [..]
Zdroj: edoxreality.cz

24

0   0

Dluhopis


cenný papír vyjadøující dlužnický závazek emitenta vùèi každému vlastníku tohoto dokumentu nebo cenný papír, s nimž je spojeno právo majitele požadovat splácení dlužné èástky ve jmenovitých hodnotách, vyplácení výnosù z nìj k urèitému datu a povinnost osoby oprávnìné vydávat dluhopisy tyto závazky splnit. Dluho [..]
Zdroj: equip.cz

25

0   0

Dluhopis


cenný papír vyjadøující dlužnický závazek emitenta vùèi každému vlastníku tohoto dokumentu nebo cenný papír, s nimž je spojeno právo majitele požadovat splácení dlužné èástky v [..]
Zdroj: kontaktreal.cz

26

0   0

Dluhopis


Cenný papír, s nímž je spojeno právo majitele požadovat splacení dlužné částky ve jmenovitých hodnotách, vyplácení stanovených výnosů a povinnost osoby, která tento dluhopis vydala, [..]
Zdroj: maklerska-zkouska.cz

27

0   0

Dluhopis


Cenný papír, reprezentující závazek emitenta splatit určitou částku a určitý úrok. Majitel dluhopisu je věřitelem emitenta. S delší splatností nebo rizi [..]
Zdroj: miras.cz

28

0   0

Dluhopis


Zastupitelný cenný papír, s nímž je spojeno právo na splacení dlužné částky a povinnost emitenta toto právo uspokojit.
Zdroj: realitnisekac.cz

29

0   0

Dluhopis


Cenný papír vyjadřující dlužnický závazek emitenta vůči každému vlastníku tohoto dokumentu nebo cenný papír, s nimž je spojeno právo majitele požadovat splácení dlužné částky ve jmenovitých hodnotách, vyplácení výnosů z něj k určitému datu a povinnost osoby oprávněné vydávat dluhopisy tyto závazky splnit. Dluho [..]
Zdroj: realml.cz

30

0   0

Dluhopis


cenný papír reprezentující závazek emitenta splatit urèitou penìžitou èástku a úrok v dobì splatnosti, na rozdíl od akcií zde nejsou práva akcionáøù, nesou také mnohem menší rizik [..]
Zdroj: rfpplus.cz

31

0   0

Dluhopis


(někdy též "obligace") je cenný papír, kterým se dlužník, jenž tento papír vydává, zavazuje jeho majiteli, že vyplatí peněžní obnos uvedený v dokladu včetně příslušného úroku, a to ve vyznačeném termínu. Na rozdíl od akcie zajišťuje tento druh cenného papíru předem stanovený finanční výnos. Pokud dluhopis vydá [..]
Zdroj: rsj.com

32

0   0

Dluhopis


Cenný papír, reprezentující závazek emitenta splatit určitou částku a určitý úrok. Majitel dluhopisu je věřitelem emitenta. S delší splatností nebo rizikovostí emitenta roste požadovaná riziková prémie nad bezrizikovou sazbu, a [..]
Zdroj: traders.cz

33

0   0

Dluhopis


Cenný papír vyjadřující dlužnický závazek emitenta vůči každému vlastníku tohoto dokumentu nebo cenný papír, s nimž je spojeno právo majitele požadovat splácení dlužné částky v [..]
Zdroj: vasmakler.cz

34

0   0

Dluhopis


Dluhopis je cenný papír, který stvrzuje dluh. Je s ním tedy spojeno právo na splacení určité dlužné částky emitentem dluhopisu (dlužníkem) a popřípadě i další práva. Patří mezi c [..]
Zdroj: cz.saxobank.com

35

0   0

Dluhopis


cenina, která opravňuje držitele k výplatě úroku a nominální hodnoty této ceniny
Zdroj: czechcapitalinvest.cz

36

0   0

Dluhopis


Dluhopis (nebo také obligace, či bond) je dluhový cenný papír, který vyjadřuje závazek emitenta dluhopisu (dlužníka) vůči vlastníkovi dluhopisu (věřiteli). S cenným papírem je spojeno právo na splacení dlužné částky, vyplacení stanoven& [..]
Zdroj: denfinancnigramotnosti.cz

37

0   0

Dluhopis


 Cenný papír, kdy jeho majitel má právo požadovat vyplácení dlužné částky včetně úroku a emitent (ten kdo ho vydal) má povinnost tyto závazky splnit
Zdroj: eakcie.cz

38

0   0

Dluhopis


Cenný papír, s nímž je spojeno právo majitele požadovat splacení dlužné částky ve jmenovitých hodnotách, vyplácení stanovených výnosů a povinnost osoby, která tento dluhopis vydala, splnit veškeré závazky
Zdroj: eakcie.cz

39

0   0

Dluhopis


Cenný papír, s nímž je spojeno právo majitele požadovat splacení dlužné částky ve jmenovitých hodnotách, vyplácení stanovených výnosů a povinnost osoby, která tento dluhopis vydala, splnit veškeré závazky.
Zdroj: eakcie.cz

40

0   0

Dluhopis


Je zastupitelný cenný papír, s nímž je spojeno právo na splacení dlužné částky a povinnosti emitenta toto právo uspokojit. 
Zdroj: podnikejsnadno.cz

41

0   0

Dluhopis


Dluhový cenný papír s nímž je spojeno právo majitele požadovat splácení dlužné èástky a vyplácení výnosù z dluhopisu. Emitent dluhopisu je povinen splatit jmenovité hodnoty dluhopisu buï jednorázovì nebo splátkami ve stanovených termínech.
Zdroj: vertesi.cz

42

0   0

Dluhopis


Dluhový cenný papír s nímž je spojeno právo majitele požadovat splácení konkrétní dlužné částky a vyplácení výnosů z dluhopisu. Emitent dluhopisu je povinen splatit jmenovité hodnoty dluhopisu buď jednorázově nebo splátkami [..]
Zdroj: ludvik-turek.com

43

0   0

Dluhopis


Cenný papír, s nímž je spojeno právo majitele požadovat splacení dlužné částky ve jmenovitých hodnotách, vyplácení stanovených výnosů a povinnost osoby, která tento dluhopis vydala, splnit veškeré závazky.
Zdroj: profity.cz

44

0   0

Dluhopis


(angl.: bonds) Cenný papír, kterým se vystavovatel (= emitent, tj. dlužník) vůči kupujícímu (věřiteli) zavazuje ke splacení kapitálu a úhradě dohodnutých úroků. Rozlišují se pevně úročené výpůjčky a výpůjčky s variabil [..]
Zdroj: rb.cz

45

0   0

Dluhopis


Cenný papír vyjadřující dlužnický závazek emitenta vůči každému vlastníku tohoto dokumentu nebo cenný papír, s nimž je spojeno právo majitele požadovat splácení dlužné částky ve jmenovitých hodnotách, vyplácení výnosů z něj k určitému datu a povinnost osoby oprávněné vydávat dluhopisy tyto závazky splnit. Dluho [..]
Zdroj: precioso.cz

46

0   0

Dluhopis


zastupitelný cenný papír, s nímž je spojeno právo na splacení dlužné částky a povinnost emitenta toto právo uspokojit
Zdroj: realitnislovnik.cz

47

0   0

Dluhopis


Cenný papír, který vyjadřuje smluvený dluh eminenta, vůči každému majiteli daného cenného papíru. Tento dokument představuje práva jeho vlastníka, který tak může vyžadovat dodání [..]
Zdroj: rkne.cz

48

0   0

Dluhopis


zastupitelný cenný papír, s nímž je spojeno právo na splacení dlužné částky a povinnost emitenta toto právo uspokojit Pramen § 2 odst. 1) zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech Viz také emitent hypoteční zástavní listy kupón podřízené dluhopisy prior [..]
Zdroj: business.center.cz

49

0   0

Dluhopis


Dluhopis je obchodovatelný cenný papír ve formě záruky dluhu, který představuje část půjčky poskytnuté společností, veřejnoprávním subjektem nebo státem. V případě, že vystavující společnost zbankrotuje, bývají držitelé dluhopisů vyplaceni před akcionáři.  Držitelé dluhopisů nicméně nemají žádná práva spo [..]
Zdroj: eulerhermes.cz

50

0   0

Dluhopis


cenný papír vyjadřující dlužnický závazek emitenta vůči každému vlastníku tohoto dokumentu nebo cenný papír, s nimž je spojeno právo majitele požadovat splácení dlužné částky v [..]
Zdroj: vasstav-reality.cz

51

0   0

Dluhopis


cenný papír s právem splacení dlužné částky
Zdroj: mladypodnikatel.cz

52

0   0

Dluhopis


Cenný papír sloužící k realizaci dlouhodobých investičně-finančních potřeb státu, bank, firem a jiných podnikatelských subjektů. Dluhopis je předmětem prodeje a nákupu jako jiné cenné papíry, je však omezen dobou splatnosti, po které je odkoupen výstavcem. Majitel dluhopisu získává od výstavce nominální hodnotu dluhopi [..]
Zdroj: srovnavac.blesk.cz

53

0   0

Dluhopis


Dlouhodobý dluhový cenný papír na jehož základì bude po urèené dobì držiteli vyplacena cena tohoto dluhopisu a úrok.
Zdroj: vysokyurok.cz

54

0   0

Dluhopis


cenný papír, který vyjadřuje povinnost vydavatele splatit vlastníkovi nějaký dluh a úrok (výnos). Úrok je obvykle předem znám, takže riziko je spojeno pouze s možností nesplacení úvěru. Za velice málo rizikové dluhopisy se považují státní dluhopisy, které vydávají státy ke krytí rozpočtového schodku, a to proto, že s [..]
Zdroj: 3pilire.cz

55

0   0

Dluhopis


cenný papír vyjadřující dlužnický závazek emitenta vůči každému vlastníku tohoto dokumentu nebo cenný papír, s nímž je spojeno právo majitele požadovat splácení dlužné částky ve jmenovitých hodnotách, vyplácení výnosů z něj k určitému datu a povinnost osoby oprávněné vydávat dluhopisy tyto závazky splnit. Dluh [..]
Zdroj: damy.cz

56

0   0

Dluhopis


 – cenný papír, s nímž je spojeno právo majitele požadovat splácení dlužné částky ve jmenovitých hodnotách a vyplácení výnosů z něj k určitému datu a povinnost osoby oprávn [..]
Zdroj: domacifinance.cz

57

0   0

Dluhopis


Dluhopis je cenný papír, s nímž je spojeno právo majitele požadovat splacení dlužné částky ve jmenovitých hodnotách a vyplácení výnosů z něj k určitému datu a povinnost osoby oprávněné vydávat dluhopisy (emitent) tyto závazky splnit.
Zdroj: fondmarket.cz

58

0   0

Dluhopis


Dluhový cenný papír, který pøedstavuje právo držitele na návratnosti nominální hodnoty a výplatu výnosu Tento pojem je detailnì vysvìtlen i s praktickými ukázkami v rámci školení Kapitálový trh. seznam všech pojmù  •  zpìt na úvodní stránku
Zdroj: icprogress.cz

59

0   0

Dluhopis


   Cenný papír vyjadřující dlužnický závazek emitenta vůči každému vlastníku tohoto dokumentu nebo cenný papír, s nimž je spojeno právo majitele požadovat splácení dlužné částky ve jmenovitých hodnotách, vyplácení výnosů z něj k určitému datu a povinnost osoby oprávněné vydávat dluhopisy tyto závazky splnit. [..]
Zdroj: maneco-reality.cz

60

0   0

Dluhopis


Cenný papír sloužící k realizaci dlouhodobých investičně-finančních potřeb státu, bank, firem a jiných podnikatelských subjektů. Dluhopis je předmětem prodeje a nákupu jako jiné cenné papíry, je však omezen dobou splatnosti, po které je odkoupen výstavcem. Majitel dluhopisu získává od výstavce nominální hodnotu dluhopi [..]
Zdroj: mpenze.cz

61

0   0

Dluhopis


(Bond) Zastupitelny cenny papír, s nimž je spojeno právo na splacení dlužné částky a povinnost emitenta dluh splatit k určenému datu v nomínální výši.
Zdroj: financialmarkets.cz

62

0   0

Dluhopis


Dluhopis je cenný papír, který opravňuje majitele požadovat splacení dlužné částky včetně příslušných úroků k určitému datu.
Zdroj: novaspolecnost.cz

63

0   0

Dluhopis


je cenný papír vyjadřující dlužnický závazek emitenta vůči každému vlastníkovi tohoto dokumentu nebo cenný papír, s nimž je spojeno právo majitele požadovat splácení dlužné částky ve jmenovitých hodnotách, vyplácení výnosů z něj k určitému datu a povinnost osoby oprávněné vydávat dluhopisy tyto závazky splnit. [..]
Zdroj: reality-news.cz

64

0   0

Dluhopis


Cenný papír sloužící k realizaci dlouhodobých investičně-finančních potřeb státu, bank, firem a jiných podnikatelských subjektů. Dluhopis je předmětem prodeje a nákupu jako jiné cenné papíry, je však omezen dobou splatnosti, po které je odkoupen výstavcem. Majitel dluhopisu získává od výstavce nominální hodnotu dluhopi [..]
Zdroj: ceskapenzijni.cz

65

0   0

Dluhopis


cenný papír reprezentující závazek emitenta splatit určitou peněžitou částku a určitý úrok.. S dluhopisem nejsou spojena práva akcionáře.
Zdroj: reico.cz

66

0   0

Dluhopis


Dluhopis je cenný papír na řad, s nímž je spojeno právo na splacení dlužné částky a případně vyplacení stanovených výnosů a další povinnosti. Dluhopisy typicky emituje stát, míst [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

67

0   1

Dluhopis


Dluhopis je cenný papír, se kterým je spojeno právo majitele požadovat splacení dlužné částky ve jmenovité hodnotě a vyplácení výnosů z něj k určitému datu.
Zdroj: platinummoney.cz

68

0   1

Dluhopis


Cenný papír jehož držením má majitel právo na splacení dané konkrétní dlužné částky a vyplácení výnosů z dluhopisu. Emitent dluhopisu pak splatí tuto částku a to buď jednorázově nebo splátkami.
Zdroj: investors.nazory.cz

69

0   1

Dluhopis


Dluhopis je cenný papír, se kterým je spojeno právo majitele požadovat splacení dlužné částky ve jmenovité hodnotě a vyplácení výnosů z něj k určitému datu.
Zdroj: pujcky-5000.cz

Přidat význam slova Dluhopis
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Devizový trh Dividendový výnos >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam