Význam Ekotop
Co znamená slovo Ekotop? Zde naleznete 11 významů slova Ekotop. Můžete také přidat význam slova Ekotop sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Ekotop


Základní abiotická územní jednotka, geograficky dále nedìlitelná, vyznaèující se stejnými pùdními, klimatickými a tvarovými znaky.
Zdroj: stavimedum.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Ekotop


najmenšia preistrorová jednotka homogénnych ekologických podmienok prostredia.
Zdroj: gep.szm.com

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Ekotop


obdoba biotopu, ale s větším důrazem na podmínky.
Zdroj: goniatit.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Ekotop


Stanovištì. Místo se stejnými podmínkami prostøedí, na nìmž mohou existovat živé organismy. Èást prostoru se stejnými podmínkami jako prostøedí urèitého druhu.
Zdroj: savci.upol.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Ekotop


stanovištì se stejnými ekologickými faktory fyzikálnì-chemické povahy, okolí živých organizmù
Zdroj: islo.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Ekotop


Stanoviště se stejnými ekologickými faktory fyzikálně-chemické povahy, okolí živých organizmů, někdy též pojem pro nejmenší část krajiny
Zdroj: vitejtenazemi.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Ekotop


Základní abiotická územní jednotka, geograficky dále nedělitelná, vyznačující se stejnými půdními, klimatickými a tvarovými znaky.
Zdroj: stavebnikomunita.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Ekotop


Základní abiotická územní jednotka, geograficky dále nedìlitelná, vyznaèující se stejnými pùdními, klimatickými a tvarovými znaky.
Zdroj: bydlenisnu.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Ekotop


Základní abiotická územní jednotka, geograficky dále nedělitelná, vyznačující se stejnými půdními, klimatickými a tvarovými znaky.
Zdroj: chciprojektdomu.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Ekotop


Základní abiotická územní jednotka, geograficky dále nedělitelná, vyznačující se stejnými půdními, klimatickými a tvarovými znaky.
Zdroj: cip-stavby.cz

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Ekotop


Biotop, někdy taky habitat neboli stanoviště, je biotické (živé) i abiotické (neživé) prostředí, ovlivněné a pozměněné živou složkou přírody – biotou. Lze ho chápat jako společné prostředí určitých sl [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< Ekosystém Elektrický jistiè >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam