Význam Evaluace ex post
Co znamená slovo Evaluace ex post? Zde naleznete 2 významů slova Evaluace ex post. Můžete také přidat význam slova Evaluace ex post sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Evaluace ex post


Evaluace ex post představuje následné hodnocení, které rekapituluje a posuzuje celý program po jeho skončení.
Zdroj: osf-mvcr.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Evaluace ex post


Dodatečná evaluace je závěrečné hodnocení které, rekapituluje a posuzuje celý program, především jeho dopady. Cílem této evaluace je analyzovat použití zdrojů a podat zprávu o účinnosti a výkonnosti intervencí a rozsah naplnění očekávaných efektů. Zaměřuje se na faktory úspěchu a selhání a na udržitelnost výsledků a dopadů. Snaží se vyvodit závěry, [..]
Zdroj: dotaceonline.cz
<< steak Evaluace ongoing >>