Význam Event management
Co znamená slovo Event management? Zde naleznete 4 významů slova Event management. Můžete také přidat význam slova Event management sami

1

0   0

Event management


 mimoøádná marketingová komunikace s veøejností, organizace a poøádání výletních, zájmových, relaxaèních i odborných akcí pro potencionální zákazníky.
Zdroj: tzb-info.cz

2

1   1

Event management


příprava a organizace zvláštních akcí
Zdroj: cevelova.cz

3

0   1

Event management


příprava a organizace zvláštních akcí na podporu image firmy, jako jsou např. společenské akce, oslava výročí firmy apod.
Zdroj: apra.cz

4

0   1

Event management


příprava a organizace zvláštních akcí na podporu image firmy, jako jsou např. společenské akce, oslava výročí firmy apod.
Zdroj: facebook-stranka.cz

Přidat význam slova Event management
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Due diligence Facility management >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam