Význam FHSS
Co znamená slovo FHSS? Zde naleznete 5 významů slova FHSS. Můžete také přidat význam slova FHSS sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

FHSS


Frequency Hopping Spread Spectrum - metoda komunikace v mobilních sítích sloužící k omezení vlivu šumù, rušení a znesnadnìní odposlechu. Podstatou je rychlé pøeskakování mezi nosnými kmitoèty (každých [..]
Zdroj: labo.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

FHSS


Rozprostřené spektrum s přeskakováním mezi frekvencemi - jedná se o druhý typ frekvenční modulace uvedený ve specifikaci 802.11. FHSS nevyužívá žádná ze současných implementací 802.11, používá jej vša [..]
Zdroj: combitrading.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

FHSS


(Frequency hopping spread spectrum - rozprostřené spektrum s přeskakováním mezi frekvencemi). Jedná se o druhý typ frekvenční modulace uvedený ve specifikaci 802.11. FHSS nevyužívá žádná ze současných [..]
Zdroj: joyce.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

FHSS


Zkratka pro Frequency Hopping Spread Spectrum. Modulace používaná technologií Breezenet, která vede k charakteristickým nìkolikasekundovým výpadkùm na zarušených Wi-Fi spojích. Wi-Fi naopak používá modulaci DSSS. FHSS je zøejmì technicky pokroèilejší, než DSSS - viz heslo na Webopedii, ale s Wi-Fi (neboli DSSS) si èlovìk užije daleko víc legrace a [..]
Zdroj: czfree.net

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

FHSS


FHSS (frequency hopping spread spectrum) je jedna z metod přenosu v rozprostřeném spektru. Její princip spočívá v přeskakování mezi několika frekvencemi při přenosu bitu nebo bitů. Existují 2 verze: F [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< FFT firewall >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam