Význam GESTALT-TERAPIE
Co znamená slovo GESTALT-TERAPIE? Zde naleznete 2 významů slova GESTALT-TERAPIE. Můžete také přidat význam slova GESTALT-TERAPIE sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

GESTALT-TERAPIE


Døíve používán èeský ekvivalent „tvarová terapie“, nyní se již nepøekládá. Humanisticky orientovaný psychoterapeutický smìr, založený v 60.let 20.století Frederikem (Fritzem) Perlsem. Èerpá z principù jednoty a celosti Gestalt psychologie, Lewinovy teorie pole a teorie kontaktních mechanismù. Terapie probíhá individuálnì i ve skupinách a zamìøuje s [..]
Zdroj: drogy-info.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

GESTALT-TERAPIE


Døíve používán èeský ekvivalent „tvarová terapie“, nyní se již nepøekládá. Humanisticky orientovaný psychoterapeutický smìr, založený v 60.let 20.století Frederikem (Fritzem) Perlsem. Èerpá z principù jednoty a celosti Gestalt psychologie, Lewinovy teorie pole a teorie kontaktních mechanismù. Terapie probíhá individuálnì i ve skupinách a zamìøuje s [..]
Zdroj: kverek.webpark.cz
<< GARANT HERNÍ AUTOMATY >>