Význam Galerie
Co znamená slovo Galerie? Zde naleznete 29 významů slova Galerie. Můžete také přidat význam slova Galerie sami

1

1   0

Galerie


Je-li obytný prostor otevřený až po hřeben střechy, působí neútulně a není dobře využitelný. Galerií, která probíhá kolem dokola nebo jen po jedné straně, lze dodatečně získat o [..]
Zdroj: stavebnikomunita.cz

2

0   0

Galerie


krytá chodba | prostory pro výstavu uměleckých předmětů | nejvyšší řady sedadel v divadle
Zdroj: cs.wiktionary.org

3

0   0

Galerie


původně spojovací chodba (triforiová g), od renesance též místnost pro prezentaci uměleckých sbírek
Zdroj: zamek-veltrusy.cz

4

0   0

Galerie


v ČR příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, ostatní právnické a fyzické osoby s celoročním výstavním programem, které vytvářejí sbírky dočasného či trvalého ch [..]
Zdroj: proculture.cz

5

0   0

Galerie


"1. prostory k výstavám uměleckých děl, sbírek; 3. sbírka výtv. děl, instituce, která je shromažďuje a vystavuje 4. vyvýšené řady sedadel v divadle; 5. štola ve velké hloubce k jím [..]
Zdroj: coznamena.cz

6

0   0

Galerie


1. prostory k výstavám umìleckých dìl, sbírek; 3. sbírka výtv. dìl, instituce, která je shromažïuje a vystavuje 4. vyvýšené øady sedadel v divadle; 5. štola ve velké hloubce k jímá [..]
Zdroj: slovnik-cizich-slov-on-line.cz

7

0   0

Galerie


je-li obytný prostor otevøený až po høeben støechy, pùsobí neútulnì a není dobøe využitelný.
Zdroj: stavimedum.cz

8

0   0

Galerie


původně spojovací chodba (triforiová g), od renesance též místnost pro prezentaci uměleckých sbírek
Zdroj: hruby-rohozec.eu

9

0   0

Galerie


1. slavnostní nebo pro umìlecké sbírky urèená dlouhá místnost s hustì øazenými okny v renesanèním nebo barokním paláci, v ní¾ se vì¹ely obrazy èi…
Zdroj: pametihodnosti.cz

10

0   0

Galerie


původně spojovací chodba (triforiová g), od renesance též místnost pro prezentaci uměleckých sbírek
Zdroj: zamek-jindrichuvhradec.eu

11

0   0

Galerie


obrazárna; prostory, ve kterých jsou vystavena výtvarná díla
Zdroj: zs-vytvarka.webnode.cz

12

0   0

Galerie


je-li obytný prostor otevøený až po høeben støechy, pùsobí neútulnì a není dobøe využitelný.
Zdroj: bydlenisnu.cz

13

0   0

Galerie


je-li obytný prostor otevřený až po hřeben střechy, působí neútulně a není dobře využitelný.
Zdroj: chciprojektdomu.cz

14

0   0

Galerie


je-li obytný prostor otevřený až po hřeben střechy, působí neútulně a není dobře využitelný.
Zdroj: cip-stavby.cz

15

0   0

Galerie


je-li obytný prostor otevřený až po hřeben střechy, působí neútulně a není dobře využitelný.
Zdroj: gservis.cz

16

0   0

Galerie


původně spojovací chodba (triforiová g), od renesance též místnost pro prezentaci uměleckých sbírek
Zdroj: januv-hrad.cz

17

0   0

Galerie


dlouhá chodba unitř budovy ve výši patra
Zdroj: realitnislovnik.cz

18

0   0

Galerie


původně spojovací chodba (triforiová g), od renesance též místnost pro prezentaci uměleckých sbírek
Zdroj: zamek-hluboka.eu

19

0   0

Galerie


původně spojovací chodba (triforiová g), od renesance též místnost pro prezentaci uměleckých sbírek
Zdroj: hrad-bouzov.cz

20

0   0

Galerie


Množné i jednotné číslo. Může se jednat buď o budovu či místnost, jenž je určena k vystavování vizuálních uměleckých děl, nebo o počítačový pojem výstavy obrázků či fotek na internetu - či jejich kolekci ve složce.
brocx - 20. dubna 2014

21

0   0

Galerie


Slovo galerie není jednoznačné a může být označením pro více různých objektů : obecně v technice galerie (stavba) – spojovací chodba, zvláštní stavební prvek nějaké stavby spojo [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

22

0   0

Galerie


Galerie je přírodní památka ev. č. 1751, která se nachází v okrese Semily na sever od města Semily na svazích pravé strany říčního údolí Jizery. Správa AOPK Pardubice. Na severozápa [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

23

0   0

Galerie


Galerie je přírodní památka ev. č. 1751, která se nachází v okrese Semily na sever od města Semily na svazích pravé strany říčního údolí Jizery. Správa AOPK Pardubice. Na severozápa [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

24

0   0

Galerie


Slovo galerie není jednoznačné a může být označením pro více různých objektů : obecně v technice galerie (stavba) – spojovací chodba, zvláštní stavební prvek nějaké stavby spojo [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

25

0   0

Galerie


Galerie umění nebo muzeum umění je místo pro výstavy uměleckých děl, obvykle výtvarného umění. Jsou v něm vystavovány například obrazy, sochy, fotografie, ilustrace, a objekty užité [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

26

0   0

Galerie


Galerie znamená v architektonickém slova smyslu místnost, jejíž délka je mnohonásobně větší než její šířka, může též představovat dlouhý a uzavřený ochoz nacházející se buď [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

27

0   0

Galerie


Slovo galerie není jednoznačné a může být označením pro více různých objektů : obecně v technice galerie (stavba) – spojovací chodba, zvláštní stavební prvek nějaké stavby spojo [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

28

0   0

Galerie


Slovo galerie není jednoznačné a může být označením pro více různých objektů : obecně v technice galerie (stavba) – spojovací chodba, zvláštní stavební prvek nějaké stavby spojo [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

29

0   0

Galerie


Galerie znamená v architektonickém slova smyslu místnost, jejíž délka je mnohonásobně větší než její šířka, může též představovat dlouhý a uzavřený ochoz nacházející se buď [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org


Přidat význam slova Galerie
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Fundraising Katalog >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam