Význam Genesis
Co znamená slovo Genesis? Zde naleznete 10 významů slova Genesis. Můžete také přidat význam slova Genesis sami

1

0   0

Genesis


První kniha židovské i køesanské bible, popisující stvoøení svìta a nejstarší dìjiny. Je kompilací nìkolika záznamù rùzných starších mýtù rùzných rodù, které se snaž [..]
Zdroj: marxismus.cz

2

0   0

Genesis


("Genesis"): 1. kniha Moj¾í¹ova, úvodní kniha Starého Zákona ("Old Testament"); první kapitola této knihy popisuje Stvoøení, jeho¾ chronologii se pokou¹eli nìkteøí paleontologové poro [..]
Zdroj: mprinstitute.org

3

0   0

Genesis


Genesis (hebrejsky בְּרֵאשִׁית‎‎ Berešit), někdy též První kniha Mojžíšova, je první knihou židovské i křesťanské bible. Značí se zkratkou Gn nebo Gen, někdy také 1M. [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

4

0   0

Genesis


Genesis je britská art rocková superskupina založená v roce 1967. S více než 150 miliony prodaných desek se řadí mezi 30 nejprodávanějších skupin všech dob. V roce 1988 obdrželi Grammy [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

5

0   0

Genesis


Genesis (řecké Γένεσις znamená počátek, stvoření, původ) nebo geneze může označovat: Genesis – část Bible, první knihu Starého zákona (též 1. kniha Mojžíšova) hudba Genes [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

6

0   0

Genesis


Genesis (hebrejsky בְּרֵאשִׁית‎‎ Berešit), někdy též První kniha Mojžíšova, je první knihou židovské i křesťanské bible. Značí se zkratkou Gn nebo Gen, někdy také 1M. [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

7

0   0

Genesis


Genesis byla americká kosmická sonda programu Discovery z roku 2001, určená k výzkumu Slunce, resp. k průzkumu slunečního větru.
Zdroj: cs.wikipedia.org

8

0   0

Genesis


Genesis (hebrejsky בְּרֵאשִׁית‎‎ Berešit), někdy též První kniha Mojžíšova, je první knihou židovské i křesťanské bible. Značí se zkratkou Gn nebo Gen, někdy také 1M. [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

9

0   0

Genesis


Genesis je dvanácté studiové album anglické rockové skupiny Genesis, vydané v roce 1983.
Zdroj: cs.wikipedia.org

10

0   1

Genesis


Slovo genesis pochází z řečtiny, kde totožně znamenalo zrození či začátek. Předmětné slovo dalo i název stejnojmenné první knize křesťanské Bible, ve které je vyprávěn příběh zrození světa a další bájné příběhy.

Obdobný význam si slovo genesis neboli v počeštěné formě geneze zachovalo i v moderní češtině. Podstatné jméno genesis / geneze označuje zrození, vznik či nový počátek. Jako příklad použití slova genesis lze uvést slovní spojení genesis / geneze světa, odkazující v křesťanské nauce na stvoření světa Bohem.

S genezí se lze nicméně setkat též v jiných oborech, například v biologii, např. v souvislosti s biologickými signály, resp. obecně v odborné literatuře jako pojem pro knižní označení vzniku.
Honzi - 4. prosince 2018


Přidat význam slova Genesis
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Generalizace Genialita >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam