Význam Geografický informaèní systém
Co znamená slovo Geografický informaèní systém? Zde naleznete 2 významů slova Geografický informaèní systém. Můžete také přidat význam slova Geografický informaèní systém sami

1

0   0

Geografický informaèní systém


Organizovaný soubor poèítaèového hardware, software geografických údajù a personálu urèený k efektivnímu sbìru, uchovávání, obnovování, manipulaci, analýze a obrazování všech geograficky vztáhnutých informací.
Zdroj: stavimedum.cz

2

0   0

Geografický informaèní systém


Organizovaný soubor poèítaèového hardware, software geografických údajù a personálu urèený k efektivnímu sbìru, uchovávání, obnovování, manipulaci, analýze a obrazování všech geo [..]
Zdroj: bydlenisnu.cz

Přidat význam slova Geografický informaèní systém
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Generel Geografie >>