Význam Grunt
Co znamená slovo Grunt? Zde naleznete 3 významů slova Grunt. Můžete také přidat význam slova Grunt sami

1

1   0

Grunt


Podstata, základ, pøenesenì selský statek, který byl základem støedovìkého selského rodu. Dìdil jej až do josefínských reforem podle patriarchálního práva nejmladší syn, sourozenci [..]
Zdroj: marxismus.cz

2

0   0

Grunt


Pozemek je část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí stanovenou regulačním plánem, [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

3

0   1

Grunt


1. základ, podstata, jádro, pøíèina, dùvod; 2. základy stavby; selský statek pùda; 3. barevný základ, podklad obrazu
Zdroj: islo.cz


Přidat význam slova Grunt
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Graffiti Gulag >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam