Význam HDP
Co znamená slovo HDP? Zde naleznete 14 významů slova HDP. Můžete také přidat význam slova HDP sami

1

2   0

HDP


Hrubý domácí produkt. Souhrn všeho zboží a služeb vyrobených v dané zemi za jeden rok. Obvykle se uvažuje, že země s vyšším HDP na hlavu má také vyšší životní úroveň. Takové k [..]
Zdroj: nextfinance.cz

2

0   0

HDP


viz hrubý domácí produkt
Zdroj: klub.slovniky.cz

3

0   0

HDP


Hrubý domácí produkt. Souhrn v¹eho zbo¾í a slu¾eb vyrobených v dané zemi za jeden rok. Obvykle se uva¾uje, ¾e zemì s vy¹¹ím HDP na hlavu má také vy¹¹í ¾ivotní úroveò. Takové k [..]
Zdroj: cechmal.cz

4

0   0

HDP


Hrubý domácí produkt (HDP, anglicky GDP) vyjadřuje celkovou peněžní hodnotu statků a služeb vytvořených za určité období na určitém území (např. za poslední rok v České republice [..]
Zdroj: elseaz.cz

5

0   0

HDP


Hrubý domácí produkt
Zdroj: grantovy-poradce.cz

6

0   0

HDP


Hrubý domácí produkt je komplexní mírou ekonomické aktivity země. Skládá se z 5 skupin - osobní spotřeba, investice, čistý export, vládní spotřeba a zásoby. Největší podíl má oso [..]
Zdroj: patria-direct.cz

7

0   0

HDP


Hrubý domácí produkt
Zdroj: agromanual.cz

8

0   0

HDP


Hrubý domácí produkt
Zdroj: dotaceonline.cz

9

0   0

HDP


Je celková penažná hodnota statkov a služieb vytvorená na určitom území. Tento ukazovateľ sa používa v makroekonómií pre určovanie výkonnosti ekonomiky. V medzinárodných porovnania [..]
Zdroj: myslimekonomicky.etrend.sk

10

0   0

HDP


Hrubý domácí produkt. Souhrn všeho zboží a služeb vyrobených v dané zemi za jeden rok.
Zdroj: financialmarkets.cz

11

0   0

HDP


HDP je zkratka pro ekonomický výraz "hrubý domácí produkt" (někdy se používá i anglická zkratka GDP - gross domestic product). Vyjadřuje pěněžní hodnotu služeb a statků vytvořených na daném území v daném období.
gertasik - 20. dubna 2014

12

0   0

HDP


Hrubý domácí produkt (HDP, v mezinárodních pramenech GDP z anglického Gross Domestic Product) je celková peněžní hodnota statků a služeb vytvořená za dané období na určitém území. [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

13

0   0

HDP


HDP (Hrubej Domácí Produkt) je první album skupiny Prago Union z roku 2005. Dodnes někteří lidé zastávají názor, že od této doby nevyšlo v České republice lepší hip-hopové album[zdro [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

14

0   1

HDP


Hrubý domácí produkt (anglicky GDP - Gross Domestic Product) je celková penìžní hodnota statkù a služeb vytvoøená za dané období na urèitém území. Tento ukazatel se použ [..]
Zdroj: fxstreet.cz

Přidat význam slova HDP
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Hedging Holubice >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam