Význam HPV
Co znamená slovo HPV? Zde naleznete 3 významů slova HPV. Můžete také přidat význam slova HPV sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

HPV


– zkr. pro human papiloma virus – lidský virus, který napadá pøedevším kùži a sliznice. Má pøes 60 druhù a zpùsobuje èetná onemocnìní. K jeho projevùm patøí bradavice, kondylomy, papilomy. O [..]
Zdroj: 004.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

HPV


– lidský papilomavirus. Infekce zpùsobené tímto virem mohou vést až k rakovinì dìložního èípku
Zdroj: gynprenatal.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

HPV


Význam zkratky HPV může být: Hladina podzemní vody Lidský papilomavirus
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< HAV inguina >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam