Význam Harmonický oscilátor
Co znamená slovo Harmonický oscilátor? Zde naleznete 2 významů slova Harmonický oscilátor. Můžete také přidat význam slova Harmonický oscilátor sami

1

0   0

Harmonický oscilátor


– Systém s kvadratickkou závislostí potenciální energie na výchylce. Tomu odpovídá lineární závislost vratné síly na výchylce. Rešením jsou oscilace popsané matematickými [..]
Zdroj: aldebaran.cz

2

0   0

Harmonický oscilátor


REDIRECT lineární harmonický oscilátor
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova Harmonický oscilátor
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Harmonická analýza HASI >>