Význam Hedging
Co znamená slovo Hedging? Zde naleznete 26 významů slova Hedging. Můžete také přidat význam slova Hedging sami

1

3   1

Hedging


Zajišťování se. Zejména v souvislosti se zajišťováním na derivátovém trhu proti finančním tržním rizikům.
Zdroj: financialmarkets.cz

2

1   0

Hedging


Zajišování proti riziku založené na spárování rozdílných tokù - cílem je dosáhnout stavu, kdy se toky na aktivní stranì kryjí s toky na pasivní stranì.
Zdroj: fxstreet.cz

3

1   0

Hedging


Totéž co zajišťování se. Výraz se používá zejména v souvislosti se zajišťováním se na derivátovém trhu proti finančním tržním rizikům (pohyb kurzů, úrokových sazeb apod.).
Zdroj: nextfinance.cz

4

0   0

Hedging


Přímé zajišťování proti riziku, založené na spárování rozdílných toků – cílem je dosáhnout stavu, kdy se toky na aktivní straně kryjí s toky na pasivní straně.
Zdroj: kb.cz

5

0   0

Hedging


Pøímé zajišování proti riziku, založené na spárování rozdílných tokù – cílem je dosáhnout stavu, kdy se toky na aktivní stranì kryjí s toky na pasivní stranì.
Zdroj: akcentacz.cz

6

0   0

Hedging


Přímé zajišťování proti riziku, založené na spárování rozdílných toků - cílem je dosáhnout stavu, kdy se toky na aktivní straně kryjí s toky na pasivní straně.
Zdroj: abcfv.cz

7

0   0

Hedging


zajištění proti riziku (snížení rizika) původní investice
Zdroj: mojeinvestice.cz

8

0   0

Hedging


zajištìní proti riziku. Vìtšinou se používají tzv. deriváty opce (právo koupit nebo prodat), futures, forwards (obchody s odloženým vypoøádáním) nebo swaps.
Zdroj: home.tiscali.cz

9

0   0

Hedging


zajištění proti riziku. Většinou se používají tzv. deriváty opce (právo koupit nebo prodat), futures, forwards (obchody s odloženým vypořádáním) nebo swaps.
Zdroj: cpinvest.cz

10

0   0

Hedging


Využitie nástrojov finančného trhu (najčastejšie derivátov) na ochranu pred rizikom možnej budúcej straty v dôsledku zmeny podmienok na finančnom trhu. Môže ísť napríklad o zaistenie sa proti zmene úrokovej sadzby alebo zmene devízového kurzu.
Zdroj: otpbank.sk

11

0   0

Hedging


Transakce, která snižuje riziko v investičním portfoliu za využití instrumentů; např. termínované obchody, swaps či opce.
Zdroj: cz.brokerjet.com

12

0   0

Hedging


znamená otevření dvou protichůdných obchodních pozic na jednom instrumentu, zajištění otevřené pozice otevřením pozice protichůdné
Zdroj: bossa.cz

13

0   0

Hedging


Hedging (z angličtiny lze přeložit jako zajištění) je způsob ochrany investice před riziky ztrát. Princip hedgingu spočívá v tom, že jednu pozici zajišťujeme druhou, otevřenou v opačn [..]
Zdroj: cz.saxobank.com

14

0   0

Hedging


zajišťování proti riziku založené na spárování rozdílných toků - cílem je dosáhnout stavu, kdy se toky na aktivní straně kryjí s toky na pasivní straně.
Zdroj: czechcapitalinvest.cz

15

0   0

Hedging


Zajištění proti riziku ztráty, například v důsledku změny cen opačnou transakcí.
Zdroj: finarea.cz

16

0   0

Hedging


Zajišovací transakce, která snižuje riziko v investièním portfoliu za využití derivátových instrumentù napø. futures, swapù èi opcí.
Zdroj: vertesi.cz

17

0   0

Hedging


Ochrana proti nepøíznivému pohybu ceny použitím opaèné obchodní transakce, napø. jištìní futures kontraktu nákupem opaèné opce (tj. long futures + put, nebo short futures + call). Farm [..]
Zdroj: komodity.cz

18

0   0

Hedging


Zajištění proti riziku. Většinou se používají tzv. deriváty opce (právo koupit nebo prodat), futures, forwards (obchody s odloženým vypořádáním) nebo swaps.
Zdroj: ludvik-turek.com

19

0   0

Hedging


Zajištění úrovně kurzu dosažené odpovídajícími transakcemi na opčním a termínovém trhu. Fond lze zajistit před měnovými ztrátami např. obchody pro zajištění devizových kurzů. Na tyto obchody se náklady odebírají z m [..]
Zdroj: rb.cz

20

0   0

Hedging


Zajišťování proti riziku. Je založené na spárování rozdílných toků. Cílem je dosáhnout stavu, kdy se toky na aktivní straně kryjí s toky na pasivní straně.
Zdroj: patria-direct.cz

21

0   0

Hedging


Proces zabezpečenia sa voči riziku, zbavenie sa dlhej, príp. krátkej pozície pomocou devízovej alebo peňažnej operácie.
Zdroj: ako-uctovat.sk

22

0   0

Hedging


Transakce, která snižuje riziko v investičním portfoliu za využití instrumentů; např. termínované obchody, swaps či opce.
Zdroj: brokerjet.cz

23

0   0

Hedging


Zajištìní proti riziku jiným obchodem seznam všech pojmù  •  zpìt na úvodní stránku
Zdroj: icprogress.cz

24

0   0

Hedging


Společný termín pro aktivity, které mají za úkol snižovat riziko z otevřených pozic, ať už otvíráním protipozic nebo nákupem zajišťovacích derivátů.
Zdroj: sab.cz

25

0   0

Hedging


Ve financích pojem zajištění znamená vytvoření pozice na určitém trhu za účelem minimalizace vystavení se riziku z jiné pozice. Existuje mnoho různých nástrojů pomocí kterých se lze [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

26

0   1

Hedging


Zajištění proti riziku. Většinou se používají tzv. deriváty opce (právo koupit nebo prodat), futures, forwards (obchody s odloženým vypoř&a [..]
Zdroj: czechwealth.cz

Přidat význam slova Hedging
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Going short HDP >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam