Význam Interbrigadista
Co znamená slovo Interbrigadista? Zde naleznete 2 významů slova Interbrigadista. Můžete také přidat význam slova Interbrigadista sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Interbrigadista


Mezinárodní brigády neboli Interbrigády (španělsky: Brigadas Internacionales) byly vojenské jednotky tvořené výhradně ze zahraničních dobrovolníků, které bojovaly v letech 1936 – 1939 ve španělské obč [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

2

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Interbrigadista


Pøíslušník dobrovolnických internacionálních brigád španìlské republikánské armády v letech 1936 - 1939 v obèanské válce, v níž proti legální levicové vládì vystoupila pozemní armáda po [..]
Zdroj: marxismus.cz
<< Intendant Interdikt >>